Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gençliğn Sorunları

2009-12-31

Suggestions

Economic, social and political participation of the youth in urban South-Eastern Anatolia
Özdemir, Caner; Ayata, Sencer; Beşpınar Akgüner, Fatma Umut; Department of Social Policy (2010)
This study aims to find out the patterns of economic, social and political participation of the youth in urban South-eastern Anatolia Region of Turkey. Analyses of the data reveal that youth in the South Eastern Anatolia Region does not and cannot participate in various dimensions of the society. Youth in South-eastern Anatolia cannot participate into the labour market. There are too limited job opportunities in the region. On the other hand, working young people are prone to low quality working conditions....
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Görev Yapan Psikolojik Danışmanların Tükenmişlik Düzeyleri ve Bazı Demografik Değişkenlerle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Çoban, Aysel; Demir, Ayhan Gürbüz (2004-01-01)
In this study, the level of three dimensions of burnout of counselors who work in region of Southeast Anatolia as a counselor wax investigated. Thus, the relation between three dimensions of burnout and salary, job expectations, workload, job satisfaction, age, years of experience as a counselor and number of counselors who work together and significant difference between dimensions of burnout and gender, department of graduation, and marital status were investigated. For this purpose, Personal Information ...
Güneydoğu Anadolu göçmenleri : konut ve kentleşmede yeni örüntüler
Şen, Mustafa (TMMOB Mimarlar Odası, 1996-03-01)
Social and economic impacts of the Southeastern Anatolia Project
Erçin, Ali Ertuğ; Altınbilek, Doğan H.; Department of Civil Engineering (2006)
This thesis is an assessment of socio-economic development of Southeastern Anatolia Region of Turkey after GAP Project. The aim of this study is to analyze and discuss impacts of the GAP Project and to evaluate achievements of the most important sustainable development project of Turkey. Several social and economic indicators, like demographic structure, education, health, financial figures, industry, agriculture and energy, have been analyzed and evaluated in order to obtain reliable and realistic conclusi...
Güneydoğu Anadolu’da evcilleştirildiği bilinen koyunun, evcilleştirme merkezinden Batı Anadolu’ya doğru gidiş yolunda geçirdiği evcilleştirme sürecinin antik mtDNA kullanılarak araştırılması
Özer, Füsun; Togan, İnci Zehra; Bıçakçı, Erhan; Özbal Gerrıtsen, Rana Deniz; Somel, Mehmet; Birand Özsoy, Ayşegül Ceren; Pişkin, Evangelia; Yümni Gündem, Can(2018-03-15)
İnsanlık tarihinde en önemli teknolojik gelişmelerden biri bitki ve hayvan evcilleştirilmesidir. İlk defa evcilleştirilen hayvanlardan biri de koyundur. Arkeolojik kanıtlar bu evcilleştirmenin yaklaşık 11.000 yıl önce (yö) büyük ölçüde Güneydoğu Anadolu’ yu kapsayan ve Zagros dağlarının kuzeyine doğru uzanan bir alanda başladığını göstermektedir. Ancak, koyun evcilleştirilmesinin dinamikleri, evcil koyunların evcilleştirme merkezinden yayılması süreci de henüz tam anlaşılamamıştır. Evcil koyunların yayılmas...
Citation Formats
F. U. Beşpınar Akgüner, “Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Gençliğn Sorunları,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61409.