Bölgesel Kalkınma Stratejileri Ekseninde Ankara İli Mobilya Üreticilerinin Tedarik Zinciri İlişkileri: Öğrenme Ve Tasarım Arasındaki İlişki

2012-12-31
Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)’nin yaklaşık on yıllık bir geçmişi vardır. Tarihsel perspektif içerisinde sırasıyla MRP, MRP II, ERP ve TZY’ye kadar gelen süreçte, 1960’lı yıllarda MRP; üretici işletmeler için ürün ağaçları açan, ürünlerin hangi parçalardan oluştuğu, hangi parçaya ne miktarda ve ne zamanihtiyaç olduğu bilgisini veren sistemler olarak ortaya çıkmış ve üretim sektöründe bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmaya başlamasına önayak olmuştur. Daha sonra, 1970’li yıllarda MRP II ile bu özelliklerin üzerine satış, satın alma, insan kaynakları, kalite gibi fonksiyonlar da eklenmiştir. ERP ise birden fazla noktada üretimle dağıtım yapan ama tek bir şirketin üretim gibi iç operasyonlarını koordine eden bir sistemdir. Tedarik zinciri ise modelde rolü olan işletmeleri birbiriyle konuşturan, bunların birbirine bilgi sağlamasını amaçlayan güvenli bir ortamda zamanında hatasız, ihtiyaç duyulan kadar ve doğru kişiye bilginin ulaşmasını sağlayan bir iş modeli sunmaktadır (www.btvizyon.com.tr; Klaus vd., 2000). Öte yandan bölgesel ekonomik performansın rekabetçi üstünlüğünü belirleyen ana etkenlerden en önemlisi, tedarik zinciri yaklaşımı ile gelişen teknolojidir. Yani, yeni teknolojilerin ekonomik gelişmeye yön veren gücü günümüz politika koyucularını teknolojik eğilimleri daha iyi anlamaya itmekte, teknolojiye bağlı olarak yapılacak yenilikler ekonomik performansı geliştiren bölge stratejilerinin merkezinde yer almaktadır. Bununla beraber, ekonomik performansın başlıca kaynaklarından sayılan yeni teknolojilerden her zaman gerektiği gibi yararlanılamadığı görülmektedir. Teknoloji açığını kapatmaya çalışan bölgesel kalkınma uzmanları, teknolojik gelişmenin ilk aşamadan başlanarak izlenmesi, öğrenilmesi ve kazanılması, kazanımın ticari başarıya dönüştürülmesi için ürün ve üretim prosesleri, teknoloji yönetimi ve organizasyonu gibi alanlardaki eğilimleri zamanında sezip yansıtan bölgesel tasarımlara gitmektedirler. Tedarik zinciri yaklaşımı içerisinde gelişen çeşitli bölgesel ekonomik gelişme yazınından çıkarılan bir başka önemli ders ise, teknolojik canlılığın bölge firmalarının rekabet yanında kendi aralarında belli bir işbirliğini gerçekleştirip sürdürmelerine bağlı olduğudur.

Suggestions

Tedarik Zinciri İlişkileri Ve Teknolojik Yetenek Analizi.
Erdil, Erkan(2010-12-31)
Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY)'nin yaklaşık on yıllık bir geçmişi vardır. Tarihsel perspektif içerisinde sırasıyla MRP, MRP II, ERP ve TZY'ye kadar gelen süreçte, 1960'lı yıllarda MRP; üretici işletmeler için ürün ağaçları açan, ürünlerin hangi parçalardan oluştuğu, hangi parçaya ne miktarda ve ne zamanihtiyaç olduğu bilgisini veren sistemler olarak ortaya çıkmış ve üretim sektöründe bilgisayar ve bilgi sistemlerinin kullanılmaya başlamasına önayak olmuştur. Daha sonra, 1970'li yıllarda MRP II ile bu özelli...
The Mutual Relationship Between Regional Income and Deforestation: A Study on Turkey
Elburz, Zeynep ; Çubukçu, K. Mert ; Nijkamp, Peter (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2018-6-28)
This paper addresses the bilateral relationship between growth and environment. It aims to show how regional economic growth causes environmental deterioration, while the environmental resources function in turn as a supply factor for economic development. A simultaneousequations model is developed and applied to test this two-way relationship statistically, where economic growth is measured by regional income, and environmental deterioration by deforestation. Using data from 26 NUTS 2 regions in Turkey bet...
Gölge Tasarım Atölyesi
Cengiz, Seda; Dikmen Güleryüz, Oylum (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
“Gölge Tasarım Atölyesi”, iki boyutlu renkli bir görselin “ışıklılık” analizinin yapılarak farklı katmanlar üzerinde yeniden şekillenmesine yönelik bir tasarım çalışmasıdır. Çalışmanın amacı, katılımcıların iki boyutlu tasarım araçları kullanarak üç boyutlu bir tasarım çıktısı elde etmelerini sağlamaktır. Bu çalışma farklı şekillerde, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda verilen Temel Tasarım İlke ve Prensipleri dersi kapsamında final projesi olarak öğrencilere birçok kez çalıştırılmıştır. Bahse...
Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlevler Envanteri-Ebeveyn Formunun Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Acar, İbrahim Hakkı; Hamamcı, Beyza; Uyanık, Gülden (2021-12-01)
The present study aims to adapt the parent-report of the "Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI)" into Turkish to use with preschool children. The CHEXI is a rating instrument by which parents evaluate the executive functioning of children between ages of 4 and12 years. The sample of the present study consists of parents of 212 children attending 37 public preschools during 2019 – 2020 academic year. Children’s ages range from 48 to 72 months. Parents completed the CHEXI, Children's Behavior Ques...
Özyeterlik kaynakları ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması
Çapa Aydın, Yeşim; Kondakçı, Esen (SOSED Holistic Education Concultancy & Publications, 2013-07-01)
Bu çalışmanın amacı, Kieffer ve Henson (2000) tarafından öğretmenler için geliştirilen Özyeterlik Kaynakları Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Ölçek, Bandura’nın (1997) öne sürdüğü doğrudan yaşantılar, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durum olmak üzere dört kaynağa dayanmaktadır. 256 öğretmen adayının katıldığı pilot çalışmada, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Asıl çalışmaya ise ilk ve ortaöğretimde görev yapmakta olan 302 öğretmen katılmış...
Citation Formats
M. T. Pamukcu, “Bölgesel Kalkınma Stratejileri Ekseninde Ankara İli Mobilya Üreticilerinin Tedarik Zinciri İlişkileri: Öğrenme Ve Tasarım Arasındaki İlişki,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61488.