Türkiye'de Yeşil Zamanlar: Orta Sınıfın Ve Yerelin Doğaylayeni Deneyimi

2011-12-31
Yeni, alternatif yaşam biçimleri öneren çevre kuruluşları, dernekler ya da kolektifler gibi oluşumların, ekolojik köy, merkez ya da ekolojik pazarların hızla çoğalıyor olmasını da yalnızca çevre sorunlarına dair farkındalığımızın artmasıyla açıklayamayız. Çalışma, doğanın kamunun ve politikanın gündemine giderek daha fazla yerleştirilmesinin de bir sonucu olarak sayıları ve kapsamları giderek artan oluşumların, girişimlerin ve çabaların (çevre dernekleri, sivil toplum kuruluşları, ekolojik çiftlikler, ekolojik merkezler, ekolojik köyler, kolektifler vb.) değiştirdiği doğa algısını ve bu algıların gerçekleşmesinin orta sınıfa ve orta sınıfın iyi hayat tanımına nasıl yansıdığını anlamaya çalışacaktır. Bu oluşumların kendi politik-ekonomik ve toplumsal bağlamlarında doğayı nasıl algıladığı, doğayla nasıl etkileşime geçtiği, doğanın inşa edilme sürecine nasıl dâhil olduğu, doğayla sistematik olarak nasıl angaje oldukları ve bu oluşumlara doğrudan ya da dolaylı olarak, aktif ya da pasif olarak dâhil olan orta sınıfın yaşam tarzını, tüketim kalıplarını nasıl değiştirdiği, bu etkileşimlerin içinde muhtemel çevre hareketlerini başlatacak politik bir duruştan söz etmenin mümkün olup olmadığı çalışmanın odağı olacaktır. Söz konusu oluşumlar orta sınıfın iyi hayat tanımının içine hızla yerleşen “sağlıklı” ekolojik ürünleri ya da “tüketen” metropol hayatından “kopuk” hayatları alternatif olarak sunmakla kalmamış, bunların kullanılma şekli tıpkı kültürün gözle görülen kısmında, kimliklerin oluşumunda yerlerini almaya başlamış ve yeni orta sınıfın toplumsal konumlarını oluşturan göstergeler haline gelmeye başlamıştır. İşte bu çalışmada alternatif teknolojileri, stratejileri ve olanakları kullanma yollarının (sürdürülebilirlik prensibine göre yaşama, doğa dostu mimariyi tercih etme, ekolojik ürünleri kullanma, eko- turizmi tercih etme gibi) “yeni orta sınıfın toplumsal konumlarını oluşturan” yeni göstergeler haline gelmesi tartışılacaktır (Chaney, 1996). Çalışma ayrıca, üretim faaliyetine doğrudan katılan yerel halkın söz konusu yeni oluşumları, alternatif teknolojileri, yerelliklerinin içinde beliren alternatif hayat tarzlarını nasıl algıladıklarını ve bunun doğayı algılama biçimlerini değiştirip değiştirmediğini anlamaya çalışacaktır.
Citation Formats
H. İ. Rittersberger, “Türkiye’de Yeşil Zamanlar: Orta Sınıfın Ve Yerelin Doğaylayeni Deneyimi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61470.