Odaklanma ve nesne seçimi süreçlerinin motorik bileşenlerin üzerine etkilerinin incelenmesi

2013-12-31
Kirazcı, Sadettin
Ödek, Uğur
Motor becerileri kapsayan geniş literatür taraması sonucunda, görsel algı ve motor beceri arasındaki koordinasyonun tamamen açıklığa kavuşturulamadığı gözlenmiştir. Halen çok sayıda araştırmacı konu üzerinde çalışmakta, özellikle ortamda bulunan nesnelere bağlı görsel değişkenlerin (renk, şekil, yapısal özellik vb.) görsel algıyı nasıl etkilediğini ve bunun fiziksel yansıması olan motorik bileşenleri nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışmaktadır. Yapılacak olan çalışma görsel uyaranların, benzer motor hareketlerin hazırlanışı ve sergilenişi sürecinde ortaya çıkan farklılıkların nedenlerini açıklamaya ve konuya özgü güncel sorulara cevap bulmaya çalışacaktır.
Citation Formats
S. Kirazcı and U. Ödek, “Odaklanma ve nesne seçimi süreçlerinin motorik bileşenlerin üzerine etkilerinin incelenmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61500.