Hide/Show Apps

Popüler Kültür Çağında Mevleviliğin Dönüşümü

2014-12-31
Şen, Mustafa
Şahin Malkoç, Nevin
Bu proje din ve popüler kültür etkileşiminin, ritüeli gösterime dönüşmüş olan Mevlevilik kültürü üzerindeki etkilerini anlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen müzisyen ve semazenlerden oluşan, Mevleviliği meslek edinmiş "resmi Mevleviler" ile sivil toplum kuruluşları bünyesine profesyonellik dışında Mevlevilikle ilgili faaliyetlerini sürdüren "gayrıresmi Mevleviler" arasında Mevleviliğin popüler kültür bağlamındaki dönüşümünün nasıl algılandığını ve yorumladığını anlamak üzere Konya-Ankara-İstanbul odaklı, çok mekanlı bir etnografik alan araştırmasını kapsamaktadır.