Hide/Show Apps

İkiztepe Arkeozoolojik ve Arkeobotanik araştırma

Karadeniz bölgesi Türkiye’nin arkeolojik açıdan en az bilinen ve ez az araştırılmış bölgesidir. Bölgede yapılan az sayıdaki yüzey araştırmaları ve daha az sayıdaki arkeolojik kazılar daha çok Helenistik, Roma ve daha yakın dönemler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bölgenin tarih öncesi dönemleri, o dönemki sakinleri ve hayat tarzları neredeyse hiç araştırılmamıştır. Bu güne kadar büyük oranda kazısı yapılmış tek yer Samsun, İkiztepe’dir. Aynı zamanda İkiztepe çok önemli bir ekolojik alan olan Kızılırmak Deltasında bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı hayvan ve bitki kalıntılarına ilişkin çalışmayı tamamlamak ve bununla arkeolojik araştırma ve ekolojik bilgi toplama konularını bir araya getirmektir.