ÇAyyolu Höyük Bulguları Işığında Domestik Arkeoloji

2016-12-31
Bertram, Jan Krzysztof
Atıcı, Nadire
İlgezdi Bertram, Gülçin
Üncü, Hakki
Yarma, Özgecan
Çayyolu Höyük Ankara Çankaya Belediyesi sınırları içinde yer alan bir arkeolojik yerleşmedir. Yapılan çalışmalar sırasında elde edilen veriler burada dört evrenin varlığını göstermektedir. Yerleşme Geç Kalkolitik dönemden İlk Tunç Çağın sonuna kadar yerleşim görmüştür. Çayyolu Höyük'te yürütülen kazılar sırasında elde edilen bulgular domestik aktiviteler açısından detaylı olarak incelenecektir. Evreler arasında farklar olup olmadığı varsa bunların nedenleri irdelenecektir. Yerleşme sistemi, organizasyonu, evlerin yapısal özellikleri, mekan içi organizasyonu vb. konular üzerinde çalışılacaktır. Ayrıca Höyükte sosyal yapılanmanın, uzmanlaşmış işbölümü olup olmadığının anlaşılması öngörülmektedir.

Suggestions

Tokat, Komana'da Beylikler/Selçuklu Döneminde Mutfak Kültürü, Tarım Ekonomisi ve Doğal Çevre
Erciyas, Deniz Burcu; Süzen, Mehmet Lütfi; Pişkin, Evangelia(2018-12-31)
Tokat ili merkezinin 9 km kuzeybatısında yerleşim tarihi Helenistik dönemden Osmanlı'ya uzanan Roma kaynakları ve yazıtlarda Komana, Danişmendname'de Sisiyye olarak anılan eski bir yerleşim bulunmaktadır. Yerleşimin tarihi boyunca farklı dönemlerde merkezini oluşturmuş anakaya üzeri höyük olan bir yükseltide kazılar yapılmış, kazılarda Orta Bizans Dönemi kilise ve mezarlık alanının üzerinde ve Osmanlı konutlarının altında yoğun bir yerleşim evresi ile karşılaşılmıştır. Bu evrenin temel özelliği birbirine bi...
Hamamtepe Höyüğü Gec Bizans/Erken Beylik Kale Yerlesiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Anlaşılması
Erciyas, Deniz Burcu(2014-12-31)
Hamamtepe Höyüğü Tokat il merkezinin 10 km kuzeydogusunda yer almaktadır. Komana Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında 2004-2008 yılları arasında gerçekleştirilen yüzey araştırmalarının ardından Hamamtepe Höyüğü’nde başlatılan arkeolojik kazılar 2009 yılından itibaren aralıksız surdurulmektedir. Önerilen bu proje Yerleşim Arkeolojisi Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Mustafa N. Tatbul’un “Komana’da Bir Ortaçağ Bina Kompleksinin Fonksiyonunun Arkeolojik Verilerin Mekansal Analizi Yoluyla Anlaşılması” konu b...
Tokat'ta Bizans'dan Osmanlı'ya Kırsal Yerleşimler
Erciyas, Deniz Burcu; Süzen, Mehmet Lütfi; Pişkin, Evangelia(2016-12-31)
Tarih ve arkeoloji araştırmalarında gerek Bizans gerekse Selçuklu ve Osmanlı dönemleri üzerine yürütülen çalışmaların odağını saray hayatı, ekonomisi, mimarisi ve anıtları oluşturmuştur. Kırsal yaşam her ne kadar Osmanlı dönemi’nde belgeler yardımı ile idari yapının ve ekonominin parçası olarak görülmüşse de yakın zamana kadar varlık gösterememiş Osmanlı arkeolojisi içerisinde önemli bir yer alamamıştır. Aynı eksiklik Bizans dönemi için de bulunmaktadır. Özellikle İstanbul/Constantinopolis üzerine onlarca k...
Bizans İstanbul’u Kent Peyzajının Yordamsal (Procedural) Modelleme Tekniği ile Üretilmesi
Yoncacı Arslan, Pelin; Baş Bütüner, Funda(2018-12-31)
Bu araştırma önerisi, özellikle kent mekanları ve kent peyzajı özeline odaklanarak, Bizans dönemi Konstantinopolis’in arkeolojık kalıntıları ve günümüze kadar gelebilmiş anıtları ile özgün antik yazılı kaynakları dijital teknolojiler yardımı ile birleştirmeyi hedefler. Öneri, 5. yüzyılda hazırlanan Notitia Urbis Constantinopolitanae isimli kentsel envanter listesini baz alarak, Bizans İstanbul’unun tarihsel kent dokusunu oluşturan yol ağının ve üzerindeki yapıların saptanması, tanımlanması, araştırılması ve...
5000 yıl önce ODTÜ yerleşkesinde yaşam
Atakuman, Çiğdem; Erdem, Deniz; Işıtman, Ödül(2016-12-31)
ODTÜ Kampüs alanı içinde, Ahlatlıbel ile Yalıncak köyü arasında bulunan ve İlk Tunç Çağı’na (M.Ö. 3.bin) tarihlenen Koçumbeli yerleşimindeki ilk arkeolojik kazılar, 1964 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi işbirliğiyle Burhan Tezcan başkanlığında başlatılmış ve 1966-68 yılları arasında Prof. Dr. Sevim Buluç ve Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu tarafından sürdürülmüştür. Daha sonra, Yerleşim Arkeolojisi öğretim üyelerinden Jan Bertram 2006-2008 yıllarında bu yerleşimin m...
Citation Formats
J. K. Bertram, N. Atıcı, G. İlgezdi Bertram, H. Üncü, and Ö. Yarma, “ÇAyyolu Höyük Bulguları Işığında Domestik Arkeoloji,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61543.