Hide/Show Apps

ÇAyyolu Höyük Bulguları Işığında Domestik Arkeoloji

2016-12-31
Bertram, Jan Krzysztof
Atıcı, Nadire
İlgezdi Bertram, Gülçin
Üncü, Hakki
Yarma, Özgecan
Çayyolu Höyük Ankara Çankaya Belediyesi sınırları içinde yer alan bir arkeolojik yerleşmedir. Yapılan çalışmalar sırasında elde edilen veriler burada dört evrenin varlığını göstermektedir. Yerleşme Geç Kalkolitik dönemden İlk Tunç Çağın sonuna kadar yerleşim görmüştür. Çayyolu Höyük'te yürütülen kazılar sırasında elde edilen bulgular domestik aktiviteler açısından detaylı olarak incelenecektir. Evreler arasında farklar olup olmadığı varsa bunların nedenleri irdelenecektir. Yerleşme sistemi, organizasyonu, evlerin yapısal özellikleri, mekan içi organizasyonu vb. konular üzerinde çalışılacaktır. Ayrıca Höyükte sosyal yapılanmanın, uzmanlaşmış işbölümü olup olmadığının anlaşılması öngörülmektedir.