Hide/Show Apps

Neolitik’te Toplumsal Yapılanma Gökçeada-Uğurlu Arkeolojik Projesinde Bulunan Figürin ve Çanak-Çömlek Malzemesinin Arkeoloji, Arkeometri ve Güzel Sanatlar Yöntemleri Işığında Değerlendirilmesi

2016-12-31
Atakuman, Çiğdem
Erdem, Deniz
Işıtman, Ödül
Günal Türkmenoğlu, Asuman
Uğurlu’da gerçekleştirilen yüzey araştırması ve takip eden kazılar sırasında bir çok çanak-çömlek parçası ve 40 civarında figürin bulunmuştur. Kazı Başkanının davetiyle, Kazı Başkan Yardımcılığı görevini üstleneceğim Uğurlu Arkeolojik Projesi’nde, bu çanak-çömlek ve figürinlerin işlevlerinin anlaşılmasına yönelik bir ön çalışma Temmuz 2014’te ekibimiz tarafından başlatılmıştır. Bu çalışma sırasında, ele geçen figürin ve çanak-çömlek malzemesinin kapsamlı bir arkeolojik ve arkeometrik inceleme programına tabi tutularak tipolojik özelliklerinin, üretim teknolojisi ve hammadde kaynağı analizleriyle beraber incelenmesi yönünde bir çalışma planı yapılmıştır. Bu proje, öngörülen çalışma planı için destek talep etmektedir.Proje 3 yıllıktır ve her bir yıl için 27010 TL talep edilmektedir. Projenin toplam bütçesi 81030 TL'dir.