GENİŞLETİLMİŞ KARADENİZ BÖLGESİ ÜLKELERİNDE ETNİK VE DİNİ ÇEŞİTLİLİĞİN YÖNETİMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ: BULGARİSTAN, UKRAYNA, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ÖRNEKLERİ

2018-12-31
Bu proje kapsamında yüzyıllardır bölgesel ve küresel aktörlerin etkin olmak istedikleri genişletilmiş Karadeniz bölgesinin dört ülkesi (Bulgaristan, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan) üzerine çalışılacaktır. Önerilen araştırmada, araştırma kapsamındaki dört ülkede yaşamakta olan azınlıkların durumları, bunlara yönelik devlet politikası, bu ülkelerdeki din-devlet ilişkisi ve sekülerleşme, etnik-dini çatışmalar ve bunların bölge güvenliğine etkisi incelenecektir.
Citation Formats
A. Aydıngün et al., “GENİŞLETİLMİŞ KARADENİZ BÖLGESİ ÜLKELERİNDE ETNİK VE DİNİ ÇEŞİTLİLİĞİN YÖNETİMİ VE BÖLGEYE ETKİLERİ: BULGARİSTAN, UKRAYNA, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ÖRNEKLERİ,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61575.