Hide/Show Apps

ÜNİVERSİTELERDE BİLGİ ÜRETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ ÖRNEĞİ

Yüksek öğretim yapılarını incelemekte olan literatürde yaygın bir biçimde üniversitelerin bilgi üretim süreçlerinin saf bilgi üretiminden piyasaya yönelik iktisadi fayda temelli bilgi üretimine dönüştüğü tartışilmaktadır. Türkiye örneğinde ise bu dönüşüm dile getirilmekle birlikte, dönüşümü doğrulayacak görgül araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu projenin amacı, süre giden bu tartışmalarda eksik olan görgül veri ve analizleri üretebilmek için Türkiye üniversitelerindeki durumu incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, 3 üniversiteye (iki tanesi kamu ve diğeri vakıf üniversitesi olmak üzere) ve bu üniversitelerdeki mühendislik fakültelerine odaklanılacaktır. Araştırmanın özellikle üniversite-sanayi ilişkisini mercek altına alarak söz konusu dönüşümü ve dinamiklerini daha yakından inceleyebileceği düşünülmüştür. Bu sebepten ötürü teknokent alanına sahip üç üniversite belirlenmiştir. Araştırmacıların Ankara’da ikamet ediyor olmaları sebebiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi mühendislik fakülteleri seçilen ilk kamu üniversitesi ve vakıf üniversitesi olacaktır. Sanayi üretiminin yoğunluğu göz önüne alınarak İstanbul çevresinden de İstanbul Teknik Üniversitesi ikinci kamu üniversitesi olarak seçilmiştir. Bu seçimler doğrultusunda gerek kamu-vakıf üniversiteleri arasında bir fark olup olmadığı incelenebilecek gerekse sanayi üretiminin yoğunluğunun bir fark arz edip etmediği gözlemlenebilecektir