Türkiye’de Yüksek Öğretimin Uluslararasılaşması Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Değişim Programı’na Katılım Kararını Belirleyen Etkenlerin ODTÜ Örneğinde İncelenmesi.

2017-12-31
Zırh, Besim Can
Çalişkan, Eren
Bu proje Türkiye yüksek öğretim sisteminin uluslararasılaşması doğrultusunda önemli bir eşik olan Erasmus Değişim Programı’na katılımının 10. Yılında üniversite öğrencilerinin katılım konusunda karar alma sürecini etkileyen etkenlerin ODTÜ örneğinde incelenmesini amaçlanmaktadır.
Citation Formats
B. C. Zırh and E. Çalişkan, “Türkiye’de Yüksek Öğretimin Uluslararasılaşması Kapsamında Üniversite Öğrencilerinin Erasmus Değişim Programı’na Katılım Kararını Belirleyen Etkenlerin ODTÜ Örneğinde İncelenmesi.,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61580.