Puşkin'in 1829 Yılındaki Erzurum Seyahatinin İzini Sürmek

2018-12-31
Aytekin, Erden Attila
Yıldırım, Erdoğan
Çelik, Sinan Kadir
Özbaş, Mustafa
Büyük Rus edebiyatçısı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, ömrü boyunca Çarlık toprakları dışına tek seyahatini 1829-30 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Erzurum'a gerçekleştirmiştir. Yolculuk ve yazarın seyahat notları üzerine İngilizce ve Türkçe literatürde çok az çalışma bulunmaktadır. Proje, yazarın uzun ve zengin bir rota üzerinden yaptığı yolculuğun izlerini sürmeyi, söz konusu seyahatnameyi etraflıca incelemeyi, yazarın hat üzerindeki Türk, Çerkez, Rus, Tatar, Osetin, Kalmuk, Gürcü, Ermeni yerleşimleri üzerine söylediklerini disiplinlerarası bir bakış açısıyla ele almayı amaçlamaktadır. Farklı üniversitelerde farklı evreleri yürütülecek olan proje sonunda bir adet belgesel film ve bir akademik derleme kitap üretilmesi planlanmaktadır.
Citation Formats
E. A. Aytekin, E. Yıldırım, S. K. Çelik, and M. Özbaş, “Puşkin’in 1829 Yılındaki Erzurum Seyahatinin İzini Sürmek,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61601.