Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi

2016-12-31
Baykal, Nazife
Özdemir, Okan Bilge
“Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, Android işletim sistemini kullanan akıllı mobil cihazlar üzerindeki yazılımların kurulma aşamasında ve kurulum sonrasında sürekli olarak belirli aralıklarla statik ve dinamik analizlerinin yapılarak zararlı yazılımların tespit edilmesi için bir analiz modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında öncelikli olarak, mobil yazılımların statik olarak analizini sağlayacak bir altyapı kurulması planlanmaktadır. Geleneksel statik analiz modeli kurulduktan sonra dinamik analiz modeli oluşturularak zararlı yazılımların fiziksel mobil cihazlar üzerinde ve yazılım tabanlı emülasyon ortamlarında incelenmesine olanak sağlanması planlanmaktadır. Dinamik analiz modeli Android tabanlı işletim sistemlerinde geliştirilecek ve uygulanacaktır.Mobil zararlı yazılımların analizi için gerekli olan altyapının geliştirilmesi kapsamında tersine çevirme (disassembler) ve geri derleme araçlarının incelenmesi ve geliştirilmesi, Android işletim sisteminin kullandığı Dalvik sanal makinesinin incelenmesi, hata ayıklama araçlarının incelenmesi ve geliştirilmesi, statik ve dinamik analiz modellerinin haberleşmesinin sağlanması gibi ihtiyaç duyulacak fonksiyonların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Suggestions

Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Eren, Pekin Erhan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Ebru(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer al...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Kriptografik Algoritmaların Hızlı, Verimli ve Güvenli Gerçekleştirimi
Taşkin, Halil Kemal; Yünüak, Hasan Bartu; Cenk, Murat; Muş, Köksal; Ali, Shoukat; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Bu projede simetrik ve asimetrik kriptografik sistemlerde gerekli olan algoritmların hızlı, verimli ve güvenli gerçekleştirimi yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle son yıllarda geliştirilen algoritmaların gerçekleştirilmesi yapılarak var olan sonuçlar ile karşılaştırılacak ve daha sonra bahsedilen özelliklere sahip yeni algoritmların tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışılarak elde edilen yeni sonuçlar gerçekleştirilecektir.
Akıllı Ofis ve Bina Ortamları İçin Mobil Cihaz Tabanlı İş Akışı Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi
Peker, Serhat; Eren, Pekin Erhan; Özarslan, Süleyman; Kantarcıoğlu, Ertan; Koçyiğit, Altan(2015-12-31)
“Akıllı Ofis ve Bina Ortamları İçin Mobil Cihaz Tabanlı İş Akışı Otomasyon Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, akıllı mobil cihazlar kullanılarak ortamdaki algılayıcılara erişim sağlanması, algılayıcılardan gelen ısı, ışık, ses, görüntü gibi bağlam değerlerinin çeşitli algoritmalar kullanılarak anlamlı bilgilere dönüştürülmesi ve bu bilgilerin mesaj olarak kullanıcının mobil cihazına gönderilmesi, önceden tanımlanacak iş akışlarının algılayıcılardan gelen bağlam bilgileri kullanılarak otomatik olarak...
Optimal Bilgi Yaşi İçin Veri Örnekleme Ve Çizelgelemenin Kuramsal Sinirlari, Algoritmalar Ve Deneysel Uygulamalar
Uysal, Elif; Modıano, Eytan; Sun, Yin(2021-03-01)
İnternet, hücresel ağlar, tasarsız ağlar üzerinden çalışan kontrol ve izleme sistemleri, sosyal ağlar üzerinde çalışan uygulamalar, otonom taşıtların çevresel izleme algoritmaları, sağlık takibi, finans gibi alanlarda karar vermek için kullanılan otomasyon yazılımları vb. teknolojiler, başarılı çalışmak için yeterli sıklıkta gönderilen ?güncellemelere? (yeni örnek/ölçüm/bilgi içeren paketlere) gereksinim duymaktadır. Bilgi Yaşı (Age of Information), alıcı tarafın elindeki en yeni veri güncellemesinin n...
Citation Formats
N. Baykal and O. B. Özdemir, “Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61626.