Hide/Show Apps

Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması-Örnek Uygulama:

Bu projeyle Enformatik Enstitüsü için Bina güvenliği modeli geliştirilmiştir. Bu model bina içi ve çevresel güvenlik önlemlerini kapsamaktadır. proje sonucunda yapılan bu çalışmanın ardından binaların daha güvenli olması beklenmektedir.