Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması, Örnek Uygulama: Enformatik Enstitüsü

2012-12-31
Bu projeyle daha önce Enformatik Enstitüsü için geliştirilen Bina güvenliği modeli uygulamasının son aşaması gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması-Örnek Uygulama:
Arifoğlu, Ali(2011-12-31)
Bu projeyle Enformatik Enstitüsü için Bina güvenliği modeli geliştirilmiştir. Bu model bina içi ve çevresel güvenlik önlemlerini kapsamaktadır. proje sonucunda yapılan bu çalışmanın ardından binaların daha güvenli olması beklenmektedir.
Binalarda Güneş Kontrol Yöntemlerinin Optimizasyon Temelli Performans Değerlendirilmesi
Gürsel Dino, İpek (2017-01-01)
Bu çalışmada, binalarda farklı güneş kontrol yöntemlerinin karşıtlaştırmalı analizini, bir genetik optimizasyon algoritması ile destekleyen bir tasarım aracı ve yöntem, önerilmektedir. Çalışmada ilk olarak farklı cam alternatifleri ve sıklıkla kullanılan bazı standart gölgeleme yöntemlerinin oluşturduğu sekiz senaryo geliştirilmiştir. Ardından bu senaryolar, örnek bir bina tasarımı üstünde uygulanarak genetik optimizasyon algoritması uygulanmıştır. Algoritma, pencere büyüklüklerini ve gölgelik boyut paramet...
Binaların Isı Yalıtım Niteliklerinin Kızıl Ötesi Isıl Görüntüleme (ırt) İle Muayenesi
Tavukçuoğlu, Ayşe(2010-12-31)
Günümüzde ısı yalıtkan malzemeler kullanarak yapı çeperinin ısıl performansını artırmak, diğer bir deyişle enerji verimli yapılar inşa etmek, hem ülke ekonomisine katkısı hem de çevresel sorunların azaltılması bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple, günümüz yapı duvarlarından, ısıtılan iç ortamdan dışarıya ısı kaçışını ya da sıcak dış ortamdaki ısının içeriye nüfuz etmesini engellemek için yeterli ısıl dirence sahip olması beklenmelidir. Bu niteliğe yeterince sahip olmayan yapıların tespiti ve sorunlar...
Bina Enerji Retrofiti İçin Paydaş-Temelli Bir Akıllı Sistem (SISER)
Gürsel Dino, İpek; Kalkan, Sinan; Alatan, Abdullah Aydın(2020-06-01)
SISER ismindeki bu arastırma projesi, enerji retrofit süreçleri için akıllı bir sistem ve karar verme süreci gelistirmeyi amaçlamıstır. Mevcut binalar, farklı performans standartlarına tabi olmaları ve yapı malzemelerinin zamanla eskimesi sebebi ile yeni binalara göre daha kötü performans göstermektedirler. Bina retrofiti, bina enerji verimliligi, çevresel ve ekonomik faydalar ve bina kullanıcılarının konfor ve saglıgını iyilestirmek açısından önemli bir fırsat teskil etmektedir. Bina enerji simülasyo...
An Experimental Study Of Evaluation In Building Design
Çakın, Şahap (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
The study reported here is aimed at gaining an insight into the relationships between the quality of information presented to architects and non-architects on design alternatives, their professional training and the level of agreement in "choice" situations. Beginning with earlier studies on concepts such as judgement and evaluation in design, we shall dwell on background studies related to the quality of information, its complexity and the role of architectural training on preferences.
Citation Formats
A. Arifoğlu, “Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması, Örnek Uygulama: Enformatik Enstitüsü,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61620.