Kriptografik Algoritmaların Hızlı, Verimli ve Güvenli Gerçekleştirimi

2018-12-31
Taşkin, Halil Kemal
Yünüak, Hasan Bartu
Cenk, Murat
Muş, Köksal
Ali, Shoukat
Demircioğlu, Murat
Bu projede simetrik ve asimetrik kriptografik sistemlerde gerekli olan algoritmların hızlı, verimli ve güvenli gerçekleştirimi yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle son yıllarda geliştirilen algoritmaların gerçekleştirilmesi yapılarak var olan sonuçlar ile karşılaştırılacak ve daha sonra bahsedilen özelliklere sahip yeni algoritmların tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışılarak elde edilen yeni sonuçlar gerçekleştirilecektir.

Suggestions

Nesnelerin İnterneti'nde Veri Bütünlüğü için Blok Zincir Mimarisi
Angın, Pelin; Bayansar, Furkan; Tabak, Ali Ilteriş(2018-12-31)
Akıllı ortamlar yaratmak için fiziksel ve sanal nesnelerin bağlantısını sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT), ağ altyapıları ve akıllı cihazlardaki ilerlemelerle son on yılda büyük bir ivme yakalamıştır. Sadece Avrupa Birliği içindeki IoT bağlantılarının 2020 yılına kadar 6 trilyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. IoT'nin ekonomik ve toplumsal faydalarına rağmen, ortaya çıkardığı güvenlik sorunları bu teknolojinin daha geniş kabulü önünde engel teşkil etmektedir. IoT'daki çeşitli nesne türleri arasındaki bağl...
Kuantum sonrası kriptografi
Cenk, Murat; Taşkin, Halil Kemal; Baloğlu, Sevdenur; Yünüak, Hasan Bartu; Demircioğlu, Murat(2018-12-31)
Son zamanlarda kuantum bilgisayarları üzerine yapılan bir çok çalışma vardır ve küçük ölçekli kuantum bilgisayarları geliştirilmeye başlanmıştır. Bu çalışmalar yakın gelecekte geniş ölçekli kuantum bilgisayarların inşa edileceğini işaret etmektedir ve bir çok bilim insanı bu tip bilgisayarların yakın gelecekte kullanımda olacağını söylemektedriler. Bu tip bilgisayarlar günümüzde kullanılan bir çok açık anahtar kripto sistemi kırmaktadır. Bundan dolayı kuantum sonrası olarak adlandırılan hem klasik bilgisay...
Doğrusal Sistemlerin Paralel Bilgisayarlarda Çözümü.
Manguoğlu, Murat; Bölükbaşı, Ercan Selçuk(2013-12-31)
Aritmetik işlemlerin yonga dışındaki bellek referanslarından (ve haberleşmeden) çok daha fazla zaman alıcı olduğu çok çekirdekli mimarilerin yaygınlaşması ile yüksek başarım elde etmek için bu tür mimari özellikleri de göz önünde bulunduran algoritmalar geliştirilmesi bir gereklilik haline gelmiştir. Diğer bir deyişle bilim ve mühendislik uygulamaları geliştirenlerin ihtiyaçları olan iyi tasarlanmış kütüphanelerin bulunması günümüzde iyi tasarlanmış derleyiciler ve diğer başarım arttırıcı araçlar kadar ön...
Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi
Baykal, Nazife; Özdemir, Okan Bilge(2016-12-31)
“Mobil Zararlı Yazılımların Analizi Sistemi Geliştirilmesi” projesinin amacı, Android işletim sistemini kullanan akıllı mobil cihazlar üzerindeki yazılımların kurulma aşamasında ve kurulum sonrasında sürekli olarak belirli aralıklarla statik ve dinamik analizlerinin yapılarak zararlı yazılımların tespit edilmesi için bir analiz modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında öncelikli olarak, mobil yazılımların statik olarak analizini sağlayacak bir altyapı kurulması planlanmaktadır. Geleneksel...
Kriptografik Modüllerin Güvenlik Gereksinimleri
Yayla, Oğuz (null; 2008-12-25)
Bu çalmadaki amacmz açk anahtar altyapsnda kullanlan kriptografik modüllerin FIPS PUB 140 standard çerçevesinde salamas gereken minimum gereksinimlerin temel itibariyle neler olduu ve bu gereksinimlerin standardn ilk sürümünden son sürümüne kadar nasl deitiini göstermektir. Bunun yannda, hala FIPS PUB 140-1 standadna uyumlu kriptografik modül ile hizmet veren elektronik sertifika hizmet salaycsnn daha güncel ve üst seviyelere çkn kolaylatracak bilgileri vermektir. Ayrca, kriptografik modül salayclarnn...
Citation Formats
H. K. Taşkin, H. B. Yünüak, M. Cenk, K. Muş, S. Ali, and M. Demircioğlu, “Kriptografik Algoritmaların Hızlı, Verimli ve Güvenli Gerçekleştirimi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62044.