Hide/Show Apps

Kriptografik Algoritmaların Hızlı, Verimli ve Güvenli Gerçekleştirimi

2018-12-31
Cenk, Murat
Taşkin, Halil Kemal
Yünüak, Hasan Bartu
Muş, Köksal
Ali, Shoukat
Demircioğlu, Murat
Bu projede simetrik ve asimetrik kriptografik sistemlerde gerekli olan algoritmların hızlı, verimli ve güvenli gerçekleştirimi yapılacaktır. Bu amaçla öncelikle son yıllarda geliştirilen algoritmaların gerçekleştirilmesi yapılarak var olan sonuçlar ile karşılaştırılacak ve daha sonra bahsedilen özelliklere sahip yeni algoritmların tasarımı ve geliştirilmesi üzerine çalışılarak elde edilen yeni sonuçlar gerçekleştirilecektir.