Yeni Medya Teknolojileri Temelli Görsel İşitsel Sistemler

2017-12-31
Çağıltay, Kürşat
Aydemir, Mehmet Olcay
Akoğlu, Özge
Balay Tuncer, Berrin
Gürel Köybaşı, Nergis Ayşe
Çevik, Rafet
ODTÜ GİSAM’ın yapısal ve teknolojik olarak yenilenip, günümüzün ve geleceğin eğitsel etkileşim/iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak, teknoloji ile zenginleştirilmiş etkili öğrenme materyalleri üretecek, ODTÜ’nün sesini yeni medya teknolojileri ile daha iyi duyurup tanıtımına katkı sağlayacak, iletişim araştırmaları ile uluslararası platformda ses getirici çalışmalar yapacak, yeni medya endüstrisi ile sıkı iletişim içinde olacak teknoloji, multimedya, bilim, sanat ve tasarımı bütünleştirecek bir proje.
Citation Formats
K. Çağıltay, M. O. Aydemir, Ö. Akoğlu, B. Balay Tuncer, N. A. Gürel Köybaşı, and R. Çevik, “Yeni Medya Teknolojileri Temelli Görsel İşitsel Sistemler,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62097.