Hide/Show Apps

Adveksiyon Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Kesintili Galerkin Yöntemleriyle Çözümü.

Adveksiyon terimlerinin difüzyon terimlerinden büyük olduğu durumlarda, kısmi türevli denklemler içeren eniyileme problemlerinde, çözümün yüksek eğime sahip olduğu bölgelerde katmanlar ve salınımlar oluştuğundan, adveksiyon teriminin yapısı göz önüne alınarak, uygun sayısal yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, kesintili Galerkin sonlu eleman yöntemleri eliptik ve parabolik adveksiyon ağırlıklı eniyileme kontrol problemlerine uygulanarak, elde edilen sonuçlar geleneksel sürekli Galerkin sonlu eleman yöntemiyle elde edilenlerle karşılaştırılacaktır.