Adveksiyon Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Kesintili Galerkin Yöntemleriyle Çözümü.

2011-12-31
Adveksiyon terimlerinin difüzyon terimlerinden büyük olduğu durumlarda, kısmi türevli denklemler içeren eniyileme problemlerinde, çözümün yüksek eğime sahip olduğu bölgelerde katmanlar ve salınımlar oluştuğundan, adveksiyon teriminin yapısı göz önüne alınarak, uygun sayısal yöntemlerin uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, kesintili Galerkin sonlu eleman yöntemleri eliptik ve parabolik adveksiyon ağırlıklı eniyileme kontrol problemlerine uygulanarak, elde edilen sonuçlar geleneksel sürekli Galerkin sonlu eleman yöntemiyle elde edilenlerle karşılaştırılacaktır.

Suggestions

Adveksiyon Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Model İndirgeme Yöntemleriyle Çözümü
Karasözen, Bülent(2012-12-31)
Akışkanlar mekaniğinde kısmi türevli denklemlerle ifade edilen bir çok bir problemin zaman ve uzayda ayrıklaştırılması sonucu büyük çapta dinamik sistemler ortaya çıkmaktadır. Bunların simulasyonu, eniyilemeli kontrolü çok fazla bilgisayar zamanı ve bilgisayar belleği gerektirmektedir. Son on yılda geliştirilen model indergeme yöntemiyle (MIY) bu tür büyük çaptaki dinamik sistemler, sitemin önemli özellikleri korunarak küçük çapta problemlere indirgenerek çözülmektedir. Bu projede akışkanlar mekaniğind...
Adveksiyon- ve Reaksiyon-Difuzyon Sistemleri için Optimal Kontrol ve Parametre Tahmin Yöntemleri
Uğur, Ömür; Karasözen, Bülent; Kiliç, Deniz Kenan(2015-12-31)
Adveksiyon- ve reaksiyon-difuzyon sistemlerinin kontrol edildiği optimizasyon problemleri teknoloji ve çeşitli bilim dallarında önemli problemleri temsil ettiğinden, onların çözümleri için geliştirilen metod ve algoritmalar önemini korumakla birlikte geliştirilmesi için çaba harcanmaktadır. Yapacağımız çalışma ile bu problemlerin çözümlerinin daha hızlı ve daha doğru elde edilmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Bu da bu problemleri içeren teknoloji ve bilim dallarının gelişimine ve uygulanan algoritmaların iyil...
Mikrokanallardaki Yüzey Pürüzlülüğünün Akışa Ve Isı Transferine Etkisinin Üç Boyutlu Sayısal Analizi.
Güvenç Yazıcıoğlu, Almıla(2011-12-31)
Bilimsel literatür incelendiğinde, mikro boyutlardaki farklı kesit geometrilerine sahip kanalların yüzey pürüzlülüğünün akışa ve ısı transferine etkisinin tam olarak anlaşılamadığı, iki boyutlu olarak gerçekleştirilen birçok sayısal çalışmada pürüzlerin modellenmesinde kullanılan geometrik şekillerin ve bunların kanal içindeki dağılımlarının sonuçları önemli derecede etkilediği görülmektedir. Varolan az sayıdaki üç boyutlu çalışmanın da mikrokanallardaki akışlarda önemli olabilen viskoz ısınma, eksenel yönd...
Refrakter metallerde ara-ikame atomlarla dislokasyonların etkileşimlerinden doğan iç sürtüne taflarının bilgisayar simulasyonu
Oğurtanı, Ömer Tarık; Güngör, Rauf Mehmet(1995)
Paraelastik, yaygın ara-ikame atomlarından oluşan atmosfer içersinde osilasyonlar yapan, kink zincirinin ortasına yerleştirilmiş, sürünen bir dekoratör atomunu da içeren sistemi temsil eden, eğik differensiyel denklemler takımı, özel bir yeniden normalizasyon ve ölçekleme tekniği kullanılarak sayısal olarak çözülmüştür. Elde edilen iç sürtünme katsayısı iki ayrı spektrumun varlığını, dekoratör ve ana yaygın ikame atomlanna ait, ortaya atmaktadır ki, bunlar sırasıyla lokalize olmuş nokta (sürünen) hata ile p...
Applications of estimation techniques on genetic and other types of data
Aslan, Murat; Akkaya, Ayşen; Department of Statistics (2003)
The parameters of genetic and other types of data, particularly with small samples, are estimated by using method of moments, least squares, minimum chi- square, maximum likelihood and modified maximum likelihood estimation methods. These methods are also compared in terms of their efficiencies and robustness property.
Citation Formats
B. Karasözen, “Adveksiyon Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemlerinin Kesintili Galerkin Yöntemleriyle Çözümü.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61673.