Hide/Show Apps

Refrakter metallerde ara-ikame atomlarla dislokasyonların etkileşimlerinden doğan iç sürtüne taflarının bilgisayar simulasyonu

1995
Oğurtanı, Ömer Tarık
Güngör, Rauf Mehmet
Paraelastik, yaygın ara-ikame atomlarından oluşan atmosfer içersinde osilasyonlar yapan, kink zincirinin ortasına yerleştirilmiş, sürünen bir dekoratör atomunu da içeren sistemi temsil eden, eğik differensiyel denklemler takımı, özel bir yeniden normalizasyon ve ölçekleme tekniği kullanılarak sayısal olarak çözülmüştür. Elde edilen iç sürtünme katsayısı iki ayrı spektrumun varlığını, dekoratör ve ana yaygın ikame atomlanna ait, ortaya atmaktadır ki, bunlar sırasıyla lokalize olmuş nokta (sürünen) hata ile paraelastik ara-ikame atmosferlerini oluşturmaktadırlar. Ayrıca, Çabuk Fürye Transformasyonu (Fast Fourier Transformation, FFT) ile paraelastik ara-ikame atmosferinde osilasyon yapan kink zincirinin güç spektral analizi yapılmıştır. Gayet keskin bir şekilde temayüz eden, bir gerilim amplitüdünün üstündeki değerlerde, ve dislokasyon iç sürtünme tayfimn düşük sıcaklıktaki bölgesinde, tek-harmonik jenerasyonuna raslanmıştır. Mütevazı gerilim amplitüdlerinde ise, sistemin tabii frekansı civarındaki harnıoniklerde bir şiddetlenme, ve diğerlerinde tamamen bastırılma gözlemlenmiştir. En nihayet, atmosfer yırtma olayına tekabül eden quazi-kaotik kink osilasyonlarına, sistem kuvvetli olarak süper-Snoek rejiminde sürülürken müşahede edilmiştir.