Hide/Show Apps

Tıbbi İlaç Ve Kozmetik Ürünlerinin Dezenfeksiyon Sonrası Dezenfeksiyon Yan Ürünlerine Dönüşümü

2013-12-31
Kaymak, Barış
Somun, Gökçe
Yasalar ile içme suyu konsantrasyonuna limitler getirilmiş olan temel trihalometan (THM), haloacetic asitler (HAA), chlorite ve bromate gibi yan ürünlerin dışında 600’ün üzerinde dezenfektasyon yan ürünü potansiyeli olan kimyasal vardır Bu çalışma bir grup endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozmetik ürünlerinin dezenfektasyon sonucu olusabilecek toksisite etkilerine ve potansiyel dezenfektasyon yan ürünü olan N-nitrosodimethylamine (NDMA) oluşumunu inceleyecektir. Araştırma kapsamında kullanılacak 8 endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozetik ürünlerinden (Ranitidine, Doxylamine, Diltiazem, Sumatriptan, Caffeine, Diclofenac, Atrazine ve Sulfamethoxazole) herbiri herbiri ayrı ayrı 2,5mg/L monochloramine konsantrasyonu içeren tampon solüsyon içinde 24 saat orbital karıştırıcıda bekletildikten sonra oluşan NDMA konsantrasyonları Gas Chromatography/Mass Spectrophotometry (GC/MS) cihazı ile ölçülecektir. NDMA dışındaki oluşabilecek potansiyel dezenfeksiyon yan ürünlerinin tespiti içinse in vitro biyodeney methodları kullanılacaktır. Bu proje çıktılarının ilki içme suyundaki endokrin bozucular ve tıbbi ilaç ve kozetik ürünlerininin dezenfeksyon sonucu transformasyon geçirmesi durumunda yeni oluşan organik maddelerin insan sağliğına potansiyel bir risk oluşturup oluşturmadığını gösterecektir. Bu sonuçlar potensiyel risklerin daha detaylı incelnmesi yolunda araştırma projelerine yön gösterecek ve risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalara yardımcı olacaktır.