Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol

2016-12-31
Weber, Gerhard Wilhelm
Akdoğan, Emre
Kozpınar, Sinem
Savku, Emel
Öz, Hacer
Aydin, Nadi Serhan
Bu yeni projemizde, geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Sıçramalı Stokastik Diferansiyel Denklemlerin (SHSJs) tanımlanması ve optimal kontrolüne yönelik yeni ve bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır.Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili kapsamlı ve yenilikçi çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına girmektedir:(I) SHSJs’lerin tanımlanmasında (Regresyon ve Sınıflandırma) İyileştirmeler, (II) Stokastik Optimal Kontrol ile Portföy Optimisazyonu,(III) Portföy Optimizasyonunda SDD / SHSJs ve SPDD‘ler üzerinde Ito-Taylor Ayrıklaştırma Yöntemleri.Projemiz Stokastik Kalkülüs (Martingale Teorisi, Ito ve Lévy süreçleri ve Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler vb.), Sürekli Optimizasyon (Konik ve Çok Amaçlı Programlama ve Doğrusal olmayan Regresyon), finansal süreçlerin doğru ve düzenli modellenmesine ve bunların optimal kontrol ve optimizasyonuna yönelik Ters Problemler Teorisi ve ayrıklaştırma yöntemlerine ait bazı unsurlar yoluyla Nümerik Matematik konularındaki yöntemleri kullanacak ve iyileştirmeler getirecektir.

Suggestions

Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Atlamalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol
Weber, Gerhard Wilhelm; Aydin, Nadi Serhan; Savku, Emel; Özmen, Ayşe; Karimov, Azar; Köksal, Ece; Öz, Hacer(2015-12-31)
Geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Atlamalı Stokastik Türevsel Denklemlerin (SHSJs) tanımlanması ve optimal kontrolüne yönelik bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır.Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili çalışmalar yürütülecek olup, aşağıda belirtilen başlıklar projenin özel ilgi alanına gi...
Finansal, Ekonomik ve Bilimsel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Optimal Kontrol ve Optimizasyon
Uğur, Ömür; Savku, Emel; Karimov, Azar; Öz, Hacer; Onak, Önder Nazim; Kalayci, Betul(2017-12-31)
Bu yeni projemizde, geçtiğimiz yıllarda yürütülen araştırma projesi bilimsel anlamda genişletilerek ve derinleştirilerek ekonomi, finans, sigorta sektörü, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kullanılması öngörülen Sıçramalı Stokastik Difarensiyel Denklemlerin (SHSJs) optimizasyonu ve optimal kontrolüne yönelik yeni ve bütünleşmiş bir bilimsel yaklaşım uygulanacaktır. Markov değiştirmeli ve daha ileri düzey yapıya sahip SHSJs’ler ile ilgili kapsamlı ve yenilikçi çalışmalar yürütülecek olup, a...
Bankacılık sektöründe gözetimli öğrenme yaklaşımları kullanılarak kredi riskinin belirlenmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Uğur, Ömür(2018-12-31)
Bu projede alışılmış kredi riskinin değerlendirilmesinde kullanılan ve kredi veren kuruluşlar tarafından büyük bir öneme sahip olan kredi derecelendirilmesi için literatürdeki metotların uygulanması, kredi derecelendirmesinde kullanılan veri seti temel alınarak derecelendirmedeetkisi olan ve olmayan değişkenlerin belirlenmesi ve bunların farklı kombinasyonlarının test edilmesi, kredi derecelendirme metotlarının performanslarının objektif şekilde değerlendirilmesi, kredi verme kararlarında oluşabilecek beşer...
Makro Gözenekli PHBV-ELP iskelelerin kemik doku mühendisliğinde kullanımı Bone Tissue Engineering Using Macroporous PHBV-ELP Scaffolds
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kolay uygulanan bir yöntem olan ıslak eğirme tekniği ile üretilmiş şekli, boyutu ve biçimi (gözenekliliği ve gözenek bağlantıları) kontrol edilemeyen iskeleler ile, ileri bir üretim yöntemi olan, hızlı prototipleme ile yapısal özellikleri (gözenekliliği, gözenek büyüklüğü, gözenek dağılımı ve şekli, iskele şekli) önceden modellenenerek üretilmiş iskelelerin geometrik ve mekanik özelliklerini kıyaslayarak, kemik dokusu için hücre tutunmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlayan en uy...
Design of collaborative problem-solving activities with educational robots for middle school students
Güleç, Mustafa; Zahide, Yıldırım; Department of Computer Education and Instructional Technology (2020-12-21)
The purpose of this study was to explore the design of collaborative problem-solving activities in order to solve ill-structured problems in science with educational robots for middle school students. In conjunction with this purpose, a formative research design was followed to investigate the development and implementation process of ill-structured problem-solving activities. Accordingly, problem-solving activities were developed by the help of faculty members in science education and instructional technol...
Citation Formats
G. W. Weber, E. Akdoğan, S. Kozpınar, E. Savku, H. Öz, and N. S. Aydin, “Finansal, Ekonomik ve Çevresel Süreçlere Ait Sıçramalı Stokastik Hibrit Sistemler: Tanımlama, Optimizasyon ve Optimal Kontrol,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61705.