Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik Kriterlerine ait Faktörlerin Modellenmesi

2018-12-31
Solvency II sisteminin etkinliğini sağlayacak olan içsel modeller ve bu modellere dayalı olarak sektörde faaliyet gösteren hayat ve hayat-dışı sigorta şirketlerine yönelik erken uyarı ölçütü oluşturacak bir skala geliştirilmesi önemlidir. Hayat ve hayat dışı branşlarda mali yeterlilik gereklerinin şirket özvarlıkları ve önemli finansal göstergeleri altında değerlendirilmesi şirkete özel içsel modellerin oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu proje, her iki brans, hayat ve hayat-dışı sigortalar, için Solvency II gerekleri çerçevesinde etkin olan faktörleri belirleyerek, bu faktörlere bağlı bir geniş kapsamlı model önerisi getirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, mevcut standart modelde sunulan bağımlılık ölçülerinin Türkiye sektöründeki geçerliliği copula yaklaşımı ile belirlenerek, yönetmelikler çerçevesinde sunulan bağımlılık ölçülerinin gerçerliliği tartışılacaktır.
Citation Formats
S. A. Kestel, E. Hasgül, B. Yıldırım Külekci, M. Şimşek, Ö. M. Mert, and G. Akarsu, “Hayat ve Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinde Mali Yeterlilik Kriterlerine ait Faktörlerin Modellenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61710.