Taşınım Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemleri için Çoklu Ağ Yöntemleri

2014-12-31
Karasözen, Bülent
Arslantaş, Özgün Murat
Taşınım ağırlıklı eniyilemeli kontrol problemlerinin çözümleri genellikle, çözümlerin yüksek eğilime sahip olduğu bölgelerde, katman ve salınımlar oluşmaktadır. Bu yüksek eğilimlerin yumuşatılması için Gauss-Seidel veya Jacobi gibi temel tekrarlamalı yöntemler kullanılabilir. Fakat bu yöntemlerin gerçek çözüme yakınsamalarının yavaş olduğu bilinmektedir ve kabul edilebilir yakınsama düzeyine ulaşabilmek için çoklu ağ yöntemlerinin kullanması gerekmektedir. Bu çalışmada, çoklu ağ yöntemlerinin taşınım ağırlıklı eniyilemeli kontrol problemlerine uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar, çoklu ağ yöntemlerinin kullanılmadığı çözüm yöntemlerinin uygulanmasıyla elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılacaktır.
Citation Formats
B. Karasözen and Ö. M. Arslantaş, “Taşınım Ağırlıklı Eniyilemeli Kontrol Problemleri için Çoklu Ağ Yöntemleri,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61686.