Oksim Yapısındaki Yeni Türde Sinir Ajanları Antidotlarının Geliştirilmesi

2009-12-31
Demir, Ayhan Sıtkı
Oksim yapısında yeni türde sinir ajanları antidotlarının geliştirilmesi . aktivitesi yüksek olan ve geniş bir inhibitör aralığında etkili olan enzim reaktivatörlerinin sentezine olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Sunulan projede yeni kolinesteraz reaktivatörü olması öngörülen oksim türü bileşiklerin dizaynı ve sentezi ODTÜ tarafından gerçekleştirilecek ve sentezlenecek olan bu bileşiklerin bilinen model inhibitörlere karşı aktiviteleri, metabolitleri, hayvan deneyleri GATA NBC grubu tarafından gerçekleştirilecektir.
Citation Formats
A. S. Demir, “Oksim Yapısındaki Yeni Türde Sinir Ajanları Antidotlarının Geliştirilmesi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61725.