Dp Çeliklerin Plazma Ark Kaynaklı Birleştirilmelerinde Mikroyapı Karakterizasyonu Ve Yorulma Çatlağı İlerleme Tavrının İncelenmesi

2010-12-31
AMAÇ VE GEREKÇE Projemizde, dubleks paslanmaz çeliklerinde (DPÇ) vazgeçilmez imalat yöntemlerinden biri olan kaynaklı imalatın verimliliğinin arttırılması ve ulusal endüstrileri, yabancı kaynaklı bilgi-deneyim bağımlılığından kurtarmaya yönelik olarak, 2205 DPÇ'nin anahtar deliği (key hole) kaynak tekniği ile kaynaklanabilirliği ve kaynak sonrası mikroyapı iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Çalışmalarımızla, bu yeni nesil paslanmaz çeliklerin kaynak bölgelerinde kabul edilebilir ferrit/östenit oranlarının elde edilmesi ve uluslararası standartlara göre mekanik değerlerin vasıflandırılmasına odaklanacaktır. Kaynak işlemi sırasında ve sonrasında oluşan tav süreçleri bir indüksiyon fırını vasıtasıyla simüle edilecek ve elde edilen veriler, plazma ark kaynağı anahtar deliği tekniği kullanılarak gerçekleştirilecek uygulamalarında hassas parametre kestirimi için kullanılacaktır. Hızla gelişen paslanmaz çelik üretim teknolojileriyle yeni elde edilmiş ve oyuklanma korozyon direnç katsayıları 35'in üzerindeki dubleks paslanmaz çelikleri ve bu çeliklerin plazma gibi yüksek güçlü kaynak yöntemleri ile hibrit kaynak yöntemleri üzerine uluslararası literatürde açık veri bulunmamaktadır. Özellikle denizcilik sektöründe, büyüyen açık deniz petrol çıkarma ve arıtma platformları ve gemilerle birlikte artan çelik kalınlıkları, birim zamanda daha çok kaynak metali yığan, daha hızlı ve daha güvenilir kaynak yöntemlerine gereksinim duyulmakta, plazma ve plazma-gaz-altı hibrit kaynak yöntemleri bu gerekleri karşılamaktadır. Aynı gereklilikler, ülkemizin hazırlanmak durumunda olduğu nükleer ve diğer enerji dönüşüm santralleri için de geçerlidir. Projemizde DPÇ'nin seçilmesinin nedeni iç yapılarının iki fazdan oluşmasıdır. Bu özellikleriyle DPÇ'nin kaynaklanabilirlik çalışmaları diğer paslanmaz ve zırh çeliği gibi Krom içeriği yüksek alaşımlı çelikler üzerinde yapılması planlanan çalışmalara ışık tutabilecektir. TANIM Bu çalışma, yeni nesil süper dubleks paslanmaz çeliklerin paslanmaz çeliklerin kaynak bölgelerinde kabul edilebilir Ferit/Östenit oranlarının elde edilmesi ve uluslar arası standartlara göre mekanik değerlerin vasıflandırılmasına odaklanacaktır. Kaynak işlemi sırasında ve sonrasında oluşan tav süreçleri bir indüksiyon fırını vasıtasıyla simüle edilecek ve elde edilen veriler, plazma ve plazma-gaz-altı hibrit kaynak uygulamalarında uygun parametre kestirimi için kullanılacaktır.
Citation Formats
C. H. Gür, “Dp Çeliklerin Plazma Ark Kaynaklı Birleştirilmelerinde Mikroyapı Karakterizasyonu Ve Yorulma Çatlağı İlerleme Tavrının İncelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61744.