Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu

2013-10-27
Kapsam Bu projenin kapsamı şu şekilde özetlenebilir: - Al-Tb marjinal cam alaşımlarının yüksek hızlı soğutma yöntemiyle değişik hızlarda üretilmesi vekontrollu olarak tavlanarak, nanokristallerin çekirdeklendirilmesi, - Değişik hızlarda üretilmiş alaşımların XRD ve ileri geçirimli elekron mikroskop teknikleriyle incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin popülasyonlarının, şekillerinin ve yapılarının bileşim, soğuma hızı ve tavlama parametreleri açısından incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin kinetik özelliklerinin incelenmesi, - Üretilen nanokristallerin mekanik özelliklerinin araştırılması Yöntem Al-RE cam alaşımları yüksek hızlı soğutma yöntemi olan ergiyik sıvama tekniği ile üretilecektir. Üretilen Al-Tb camsı metal alaşımlarının kontrollu bir şekilde kristalleşmesinin sağlanması için küçük bir cam atölyesi kurulması planlanmaktadır. Tavlama sırasında nanokristallerin çekirdeklenme ve büyüme kinetiğini incelemek için ayrımlı taramalı kalori ölçer kullanılacaktır. Tavlama öncesi ve sonrası amorf yapı, kristal öncesi yapılar ve yarıdengeli evrelerin geçirimli ve taramalı elektron mikroskobu ve X-ışını kırınımıyla incelenecektir. Beklenilen Sonuç Bu çalışmanın üreteceği en önemli sonuç, nanokristallerin nasıl yüksek popülasyon değerlerine ulaştığını anlama yönünde katedeceği yoldur. Bu bilginin elde edilmesiyle bu çeşit nanokristallerin, sadece Al-RE sisteminde değil, bu tip çekirdeklenmemin görüldüğü birçok metalik ve hatta bazı biyolojik ve kimyasal sistemlerde nasıl çekirdeklendikleri ve büyüdükleri anlaşılacaktır.
Citation Formats
Y. E. Kalay, “Marjinal Camsı Metallerde Nanokristal Oluşumu,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61803.