Second Life Sanal Ortamında Odtü Ek Kampüsü Ve Böte Bölümü Geliştirilmesi Projesi

2010-12-31
Proje kapsamında geliştirilecek olan METU ek kampüsü ve BÖTE bölümü, Türkiye'de uygulanmakta olan uzaktan eğitime yeni bir bakış açısı getirecektir. Ayrıca, Türkiye'deki diğer BÖTE bölümü öğrencileri ile iletişim sağlanıp geliştirilmesi mümkün olacaktır. Üniversite tanıtım amacı ile üniversite adaylarına bilgi sunulabilecek, oryantasyonlar yapılabilecektir. Proje tamamlandıktan sonraki aşamalarda, ODTÜ'deki bölümlerden gelen talepler doğrultusunda diğer bölümlerin de bu teknolojiyi kullanmaları desteklenebilir. Önerilen projede geliştirilmesi planlanan Second Life ODTÜ ek kampüsü ve BÖTE bölümü, hem kampüs içindeki hem de kampüs dışındaki öğrencileri hedef almaktadır. Proje kapsamında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde Sonbahar 2010 doneminde öğretilecek olan Computer Education Teaching Methods I dersinin analizi, tasarımı, geliştirilmesi, ve uygulanması (kapmüsdeki öğrenciler ve/veya diğer BÖTE bölümü öğrencileri) gerçekleştirilecektir. Second life ortamında öğrenciler; videolar, sunumlar, video-konferans, grup çalışması, uygulamalı etkileşimli aktiviteler ile desteklenecektir. Projenin sonu 3 boyutlu öğrenme ortamlarının öğrenmeyi ve motivasyonu artırmadaki etkisini göstermede yardımcı olacaktır. Ayrıca, araştırma kapsamında cinsiyet ve kültürel farklılıklar ile bilgiler de kazanılacaktır.
Citation Formats
S. T. Tokel, “Second Life Sanal Ortamında Odtü Ek Kampüsü Ve Böte Bölümü Geliştirilmesi Projesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61747.