Odtü Açık Ders Malzemeleri Projesi

2010-12-31
Bu projenin 3 temel gerekçesi bulunmaktadır. Birinci gerekçe ODTÜ içine yöneliktir. Proje sayesinde ODTÜ ders kaynaklarını kendi öğrencilerine açacak, hiç bir kısıt olmadan farklı bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleri derslerin içeriklerine ulaşabilecektir. İkinci gerekçe Türkiye'de bulunan diğer üniversitelere (özelikle yeni kurulanlara) ve yaşam boyu öğrenmeye yöneliktir. ODTÜ ülkeye hizmet misyonu kapsamında ülkemiz üniversitelerindeki öğretimin seviyesini arttırmak için kaliteli ders kaynakları ile katkıda bulunmuş olacaktır. Bunun da ötesinde üniversite öğrencisi olmayanların da ODTÜ ders malzemelerine ulaşıp kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Üçüncü gerekçe dünyaya yöneliktir. Uluslararası bir marka olan ODTÜ ders içeriklerini tüm dünyaya açarak bu konuda da bir cazibe merkezi olacaktır. Araştırma kapsamında ODTÜ ADM çalışmasının yürütülebilmesi için gerekli teçhizat ve hizmet alımı yapılması önerilmektedir. Araştırma için bir yıllık zaman planı öngörülmektedir. İlk etapta teçhizatın satın alınması, kurulumu, çalışmalar için hazır hale getirilmesi, örnek ders/deney ve diğer etkileşimli malzemelerin hazırlanması ve ikinci etapta da sistemin ODTÜ içinde yaygınlaştırılması ve zenginleştirilmesi şeklinde yürütülmesi planlanmaktadır.
Citation Formats
K. Çağıltay, “Odtü Açık Ders Malzemeleri Projesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61749.