Odtü Açık Ders Malzemeleri Projesi

2010-12-31
Bu projenin 3 temel gerekçesi bulunmaktadır. Birinci gerekçe ODTÜ içine yöneliktir. Proje sayesinde ODTÜ ders kaynaklarını kendi öğrencilerine açacak, hiç bir kısıt olmadan farklı bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleri derslerin içeriklerine ulaşabilecektir. İkinci gerekçe Türkiye'de bulunan diğer üniversitelere (özelikle yeni kurulanlara) ve yaşam boyu öğrenmeye yöneliktir. ODTÜ ülkeye hizmet misyonu kapsamında ülkemiz üniversitelerindeki öğretimin seviyesini arttırmak için kaliteli ders kaynakları ile katkıda bulunmuş olacaktır. Bunun da ötesinde üniversite öğrencisi olmayanların da ODTÜ ders malzemelerine ulaşıp kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Üçüncü gerekçe dünyaya yöneliktir. Uluslararası bir marka olan ODTÜ ders içeriklerini tüm dünyaya açarak bu konuda da bir cazibe merkezi olacaktır. Araştırma kapsamında ODTÜ ADM çalışmasının yürütülebilmesi için gerekli teçhizat ve hizmet alımı yapılması önerilmektedir. Araştırma için bir yıllık zaman planı öngörülmektedir. İlk etapta teçhizatın satın alınması, kurulumu, çalışmalar için hazır hale getirilmesi, örnek ders/deney ve diğer etkileşimli malzemelerin hazırlanması ve ikinci etapta da sistemin ODTÜ içinde yaygınlaştırılması ve zenginleştirilmesi şeklinde yürütülmesi planlanmaktadır.

Suggestions

Koruma altındaki bebek ve çocukların bireysel özellikleri ile bakım tiplerinin gelişimsel sonuçlar üzerindeki etkilerinin boylamsal olarak incelenmesi
Sümer, Nebi; Ceylan, Suzan; Çeviker, Gizem; Koç, Gizem; Yavaşlar, Yeşim; Akkaya, Sevinç; Saygan, Bahar; Ertekin, Zeynep; Kazak Berument, Sibel; Taşfiliz, Duygu(2017-04-15)
Bu projenin önerisinde 2 temel amaç sunulmaktadır. Bu amaçlardan ilki, korunma altında olan ve farklı bakım türlerinde; yuva, sevgi evi, çocuk evi ve koruyucu aile yanında büyüyen 0-5 yaş bebek ve çocukların gelişimsel sonuçlar açısından farklılaşıp farklılaşmadığını boylamsal olarak incelemek; ikincisi ise bebek ve çocukların yaş, cinsiyet, korunma altında bulundukları süre, korunma altına alınmalarına neden olan faktörler (toplam risk) kontrol edildikten sonra, mizaç özelliklerinin ve bulundukları bakım t...
Odtü Ögrencilerinin Genel Akademik Ortalamalarinin Ögrenci Odakli Bir Yaklasimla Incelenmesi
Erdem, Hikmet Esin(2013-12-31)
Kapsam Bu enlemesine arastirma çalismasi ( cross- sectional), Orta Dogu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) tüm fakültelerinde ve her düzeyde egitim ve ögretim görmekte olan ögrencileri kapsamaktadir. Diger bir deyisle, Bahar 2011 Dönemi'nde Modern Diller Bölümü'nden zorunlu ve seçmeli dil derslerini alan birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sinif ögrencilerinden ayni zaman diliminde bilgi toplanacaktir. Ögrenciler genel akademik ortalamalarina göre iki gruba ayrilacaktir: 1) Genel akademik ortalamasi 3.00 ve 4.0...
Odtü Açık Ders Sanal Laboratuvar Projesi
Çağıltay, Kürşat(2011-12-31)
Önerilen bu proje kapsamında ODTÜ ADM'de, açık sanal laboratuvar uygulamaları ile ülkemizde eksliklik duyulduğunu düşündüğümüz deney yapma örnekleri yer alacaktır. Projede Fen fakültelerinin fizik, kimya ve biyoloji gibi disiplinlerindeki önemli deneylerin tüm deney sürecini kapsayacak örneklerinin birebir yapılarak kaydedilmesi veya simulasyonlarının hazırlanması planlanmaktadır. Bu sayede değişik yerlerdeki araştırmacılar ODTÜ ADM'de yayınlanan önceden çekilmiş/ simulasyonu hazırlanmış bu deneyleri yapaca...
Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye'yi Tercih Sebeplerinin Modellemesi
Oldaç, İkbal Yusuf; Kondakçı, Yaşar; Ertem, Yücel Hasan; Çapa Aydın, Yeşim(2017)
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç, yurtdışı eğitim için Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrencilerin (UAÖ) Türkiye’yi tercih sebeplerini ve Türkiye’deki yaşam deneyimlerinde duydukları memnuniyeti ortaya çıkarmaktır. Buna bağlı olarak ayrıca UAÖ’lerin geldikleri bölgelere göre Türkiye’yi tercih nedenlerinde ve Türkiye’deki deneyimlerinden duydukları memnuniyette ortaklıklar ve farklılıklar olup olmadığı da incelenmiştir. Projenin ikinci amacı ise UAÖ’lerin Türkiye’yi tercih nedenleri...
Odtü Mimarlık Fakültesi Bilgi Ve Belgeleme Merkezi Görsel Arşivi İçin Veri Tabanı Sistemi Kurulması
Peker, Ali Uzay(2011-12-31)
Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Merkezi'nin görsel arşivini daha verimli kullanmak için gereksinimleri karşılayacak yazılım ve teçhizat tespit edilecek ve BBM için temin edilecektir. Temin edilen teçhizat kullanıma sokularak, BBM'de mevcut olan sayısal haldeki görsel materyal erişim için hazır olacaktır. Mimarlık Fakültesi Bilgi ve Belgeleme Merkezi sahip olduğu birikimi koruyup, kullanıcılara en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle önerilen proje, kullanıcıların görsel arşive en etki...
Citation Formats
K. Çağıltay, “Odtü Açık Ders Malzemeleri Projesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61749.