Maden Atık Barajlarının Geoteknik Özellikleri Ve Stabilitesi

2011-12-31
Atık barajları, maden işletimi sonucu ortaya çıkan çoğunlukla sulu (slurry) kıvamdaki maden atıklarının çevreye yayılarak zarar vermesini önleyecek şekilde depolanması için yapılır. Baraj gövde malzemesi olarak, arazideki doğal malzeme ve maden atığı/pasası ile bunların karışımından oluşturulan toprak/kaya dolgu kullanılır. Son 30 yılda maden sektöründe, ciddi boyutlarda can ve mal kaybına yol açmış, ve çevresel felaketlere neden olmuş önemli atık barajı stabilite problemi yaşanmıştır. Ülkemizde bir kaza da Ordu'nun Kabadüz ilçesinde kurşun, çinko, bakır üretimi yapılan bir madenden çıkan atıkların bulunduğu barajda meydana gelmiştir. 29 Temmuz 2009'da meydana gelen çökme ve 23 Eylül 2009'daki aşırı yağışlar nedeniyle barajın taşması sonucu şehir içme suyunun sağlandığı Melet Irmağı kirlenmiş ve sudaki kurşun miktarının çok ciddi boyutlara ulaşmasıyla buradan içme suyu alınması durdurulmuştur. Literatürde atık barajlarının en sık gözlenen göçme nedenleri stabilite problemleri, aşırı yağış ve sızıntıdır. Projenin amacı maden atık barajlarında oluşan stabilite problemlerinin incelenmesidir.

Suggestions

Akdeniz Kıyısal Bölge Sularında Dökü Alanları Belirleme Kriterleri İskenderun Ve Mersin Körfezi Uygulamaları
Yücel, Nebil; Tuğrul, Süleyman; Akçay, İsmail; Başduvar, Şehmus; Sadighrad, Ehsan; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan (2016-06-03)
Kıyısal deniz alanları ve iç suları tabanında zaman içerisinde katı malzeme (sediman) birikimi ve sığlaşma olmaktadır. Bu alanlarda ihtiyaç duyulan su derinliğini sağlamak için tabandaki sediman tabakasının taranması, çıkan malzemenin karada veya kıyıdan uzakta uygun deniz ortamına boşaltılması ihtiyacı doğmaktadır. Gelişmiş ülkelerde uygulanan tarama-dökü faaliyeti yönetimi yönetmeliklerinin benzeribiryönetmelik, mevzuatımızda henüz yoktur.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına bu ihtiyacın...
Su yapılarında kapaklar altındaki yerel oyulmanın benzeşim kanunları
Altınbilek, Doğan H.; Basmacı, Yakup(1971)
Su yapılarında dik kapaklar altında ve kohezyonsuz gevsek zeminlerde yatay jet akımdan dolay meydana gelen oyulmanın benzeşim kanunları arastırıldı. Yerel oyulmanın analizi, süreklilik denkleminin yerel oyulma çukuru için tatbikine dayanmaktadır. Oyulmanın analizi s1rasında teorik ifadelerin katsayılar deneysel neticelere dayanarak tayin edilmektedir. İki-boyutlu jet akımla değişik kapalı aralıkları ve üç çesit malzeme ile oyulma deneyleri yapilarak oyuntu çukurunun zamanla değismesi incelendi. Elde ed...
Atık Çamurların Değerlendirilmesi İçin Güneş Enerjili Kurutma Teknolojileri Geliştirilmesi
Tarı, İlker; Bayer, Özgür; Baker, Derek Keıth; Kazanç Özerinç, Feyza(2020-04-01)
Zeytinyagı üretimi sırasında karasu denilen katı madde içerikli ve yaglı bir su atık olarak çıkar. Karasu biyolojik olarak aktif oldugundan agır kokulu ve çevreye zararlı olabilecek bir atıktır. Karasu zeytinyagı fabrikası civarında olusturulan havuzlarda tutulur. Bu havuzlar su kaynaklarına veya derelere sızıntı yaparsa çevre zararı olusacagından havuzların boyutu sınırlandırılmıstır. Karasu içerigindeki yag havuz yüzeyini kaplayarak suyun buharlasmasına engel olur. Bu nedenle karasuyun kurutucularla...
MADEN PATLATMALARI KAYNAKLI HAVAŞOKU SONUCU OLUŞAN İŞİTİLEBİLİR VE İŞİTİLEMEZ SESLERİN İNCELENMESİ
Bilgin, Hasan Aydın; Ünal, Ceren(2013-12-31)
Maden patlatmalarından kaynaklanan hava şoku sonucu oluşan işitilemez (infrasound) seslerin ölçüm ve analizi
Kireçtaşı rezervuarlarda formasyon hasarının ( Formation damage ) tespit edilmesi ve petrol üretimine etkisinin incelenmesi
Bağcı, Suat A.; Kök, V. Mustafa; Türksoy, Ulaş; Arıkan, Murat A.(1998)
Petrol rezervuarlarmda su enjeksiyonu sırasında, formasyon hasarının kuyuların su Tektivitesini azaltması önem kazanmaktadır. Formasyon içerisindeki meydana gelen reaksiyonları en iyi belirleyen parametre akan sıvının pH'mdaki değişimdir. Yüksek gözenekli ortamda askıda kum taneciklerinin çökelmesiyle formasyon hasan meydana gelmekte ve askıda taneciklerin gözenekleri tıkamasına neden olmaktadır. Formasyon hasarının ölçülerinden biriside, geçirgenlik azalıtmdır. Deneysel çalışma kireçtaşı ortamda öteleme...
Citation Formats
N. Huvaj Sarıhan, “Maden Atık Barajlarının Geoteknik Özellikleri Ve Stabilitesi,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61776.