Hide/Show Apps

Azarbaycan'daki Profesyönel Ve Entellektüel Elitlerin Yeniden Tabakalaşma Süreci.

Projenin literatür taraması ve derinlemesine mülakat sorularının hazırlanması Haziran 2011 itibariyle tamamlanmıştır. Projenin alan araştırması Sosyoloji bölümü doktora adayı Leyla Sayfutdinova tarafından Bakü'de mühendisler ile yapılan derinlemesine mülakatlar ile gerçekleştirilmiştir. Projenin geri kalanında mülakatların çözümlemesi yapılacaktır.