Yurtiçi Havayolu Ulaşımı, Tahmini Ve Mekansal Denge Analizi; Düşük Maliyetle Düşük Fiyat Sunan Havayollarının Rekabeti

2013-11-30
1. Hava Ulaşımında Değişim ve Gelişim *1980'lerde ağ endüstrilerinde başlayan teknolojik sebeplerin yanı sıra politik ve ekonomik sebeplerle oluşan değişim ve gelişim, hava ulaşımında da dünyanın farklı bölgeleri için ve yurtiçi/yurtdışı trafiği için farklılık göstererek devam etmektedir. Bu değişim ve gelişim, Türkiye'nin kendi iç pazarında da gözlenmiştir. *Daha önceden servis bulunmayan şehirlere/noktalara düşük maliyetle düşük fiyat sunan hava yolu şirketleri esnek bir strateji uygulayarak sık seferler sunmuş ve havayolu pazarını genişletmiştir. Hava yolculuğu talebinin artması gibi hava ulaşımındaki ana değişimler Türkiye'nin de kendi iç pazarında yaşanmaktadır. Büyüme devam etmektedir ve henüz dengeye ulaşmamıştır. Bu Türkiye iç pazardaki değişim ve gelişim tartışılarak mevcut durum tespiti yapılacaktır. 2. Hava Ulaşımında Büyüme ve Hava Yolculuğu Talep Tahmini *Bu çalışmada Türkiye'de tarifeli yurtiçi yolcu trafiğinin ortalama büyümesi hesaplanacak, eğilim projeksiyonları yanında nüfus, GSYH, sanayi büyüme indeksi gibi değişkenler kullanılarak ekonometrik analizlerle yolcu talep tahmin modelleri geliştirilecektir. 3. Düşük Maliyetle Düşük Fiyat Sunan Havayolları ve Piyasa Rekabeti *Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren düşük maliyetle düşük fiyat sunan havayolu şirketlerinin oligopolistik özellikleri ve piyasadaki rekabet güçleri ile uzun dönemde pisaya başarılarını sürdürülebilirlikleri incelenecektir. Bu noktada şirketlerin bilet fiyatlarını belirlemesi ve şirketler arasındaki fiyat davranışları rekabetin belirleyicisi olarak ele alınarak, aynı noktalara servisi olan havayolu şirketlerinin 30 işgünü öncesinden başlayarak bilet fiyatlarındaki değişim gözlemlenecek, bilet fiyat serileri arasındaki ilişkiler belirlenecektir; bu şekilde yurtiçi piyasa rekabeti ampirik olarak incelenebilecektir. 4. Hava Trafik Dağılımı ve Mekansal Denge *Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda ise havayolu ulaşımı değişmeye ve gelişmeye devam etmekte olup havayolu ulaşımına olan talep doygunluk ve/veya denge noktasına henüz ulaşmamıştır. Talebe göre mevcut trafik merkezleri arasına ek seferler sunulabileceği gibi farklı şehirlere/trafik merkezlerine yeni servislerin sunulması mümkündür. İki trafik merkezi veya bölgesi arasındaki trafik hareketinin ilişkisi ve hava trafik dağılımı, için kurulan mekansal denge modelleri, bu talebi tahmin etmede kullanılmaktadırlar. Talep tahminleri, potansiyel yolcu davranışlarını tahmin etmek için kullanılmaktadır. İki hava limanı, kent ve/veya ülke arasında kurgulanan bu modellerde sosyo- ekonomik faktörler, demografi ve kentlerin ekonomik karakterleri dahil diğer ilgili faktörler talebi belirleyen faktörler olarak dikkate alınabilirken; başlangıç ve varış noktaları arasındaki kullanılabilir servis seviyesi de arz faktörü olarak kullanılabilir.

Suggestions

Yaratıcı Sınıfın Kent Kullanım Pratikleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara Teknokent Çalışanları Örneği
Büyükcivelek, Ahmet Burak(2018-12-31)
Türkiye’de bilgi teknolojilerine verilen önemle birlikte gelişen teknokentlerin yalnızca ekonomiye katkı sağlayan, üniversite-devlet-özel sektör işbirliğinin bir yansıması olan kurumlar olmadıkları, yüksek entelektüel kapasiteye ve bilgi birikimine sahip olan yaratıcı çalışanlarının kentle özel ilişkiler kurdukları ve bu ilişkiler aracılığıyla çalışmalarına ve yaşamlarına farklı güdülerle devam ettikleri düşünülmektedir. Önerilen araştırma Ankara’da etkinlik gösteren yedi teknokent alanında çalışmakta olan ...
Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu(2016-12-31)
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimlere ve çeşitliliğe cevap verilip verilmediği irdelenmemiştir. Özellikle son 15 yıllık dönemde, inşaat sektörü ekonomiyi canlandırmanın temel aracı olarak görülmüş, ülke çapında bir ‘konut üretim ve kentsel dönüşüm seferberliği’ başlatılmıştır. Bu dönemde hü...
Türkiye'deki Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Projeler Bazında Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2015-12-31)
Bu çalışma, Türkiye genelinde, 2000-2013 yılları arasındaki kentsel dönüşüm proje bazlı verilerinin elde edilmesi sonucunda hem görgül olarak hem de kuramsal olarak kentsel dönüşüm alanında bilgi üretmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak Türkiye genelindeki projeler taranarak bir bilgi bankası oluşturulacak daha sonra burada çekilecek örneklerle konu derinlemesine incelenecektir.
Türkiye'deki UNESCO Dünya Miras Alanlarının Maruz Kaldığı Doğal ve İnsan Kaynaklı Tehlikelerin Mekansallaştırıması
Şenol Balaban, Meltem; Uluç, Aynur(2018-12-31)
Küreselleşmeyle birlikte kültürel miras alanlarının karşı karşıya kaldığı tehlikeler artmakta ve çeşitlenmektedir. Bu nedenle hassas ve özgün olan bu alanlar geri dönüşü olmayan zararlar görmekte, kimi zaman da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. UNESCO Dünya Miras Alanları’nın gerek ulusal ölçekte sosyal, ekonomik ve kültürel değere sahip olmaları, gerekse Dünya Mirası olarak ilan edilmeleriyle uluslararası ölçekte öneme sahip olmaları, bu alanların özgün değerleriyle birlikte korunmasını ve g...
Türkiye'de Orta Büyüklükteki Kentlerin 1980 ile 2010 Yillari Arasindaki Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Degiskenler Açisindan Istanbul ve Türkiye ile Karsilastirilmasi
Ersoy, Melih; Poyraz, Ufuk(2013-12-31)
20. yüzyilin baslarinda modern sanayi kentlerinin ortaya çikisiyla birlikte kentsel yapilarin, nüfus hareketlerinin, ekonomik ve toplumsal degisimlerin konu edinildigi kent kuramlari gelistirilmistir. Kent üzerine gelistirilen bu kuramlar, kentlerin nasil var olduklarini, nasil bir düzen içinde gelistiklerini, temel yapilarinin ve islevlerinin neler oldugunu, nasil büyüme gösterdiklerini, etki alanindaki diger yerlesim birimleri ile iliskilerinin nasil oldugunu belli bir düsünce sistemi içinde açiklamaya ça...
Citation Formats
E. Yetişkul Şenbil, “Yurtiçi Havayolu Ulaşımı, Tahmini Ve Mekansal Denge Analizi; Düşük Maliyetle Düşük Fiyat Sunan Havayollarının Rekabeti,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61808.