Yurtiçi Havayolu Ulaşımı, Tahmini Ve Mekansal Denge Analizi; Düşük Maliyetle Düşük Fiyat Sunan Havayollarının Rekabeti

1. Hava Ulaşımında Değişim ve Gelişim *1980'lerde ağ endüstrilerinde başlayan teknolojik sebeplerin yanı sıra politik ve ekonomik sebeplerle oluşan değişim ve gelişim, hava ulaşımında da dünyanın farklı bölgeleri için ve yurtiçi/yurtdışı trafiği için farklılık göstererek devam etmektedir. Bu değişim ve gelişim, Türkiye'nin kendi iç pazarında da gözlenmiştir. *Daha önceden servis bulunmayan şehirlere/noktalara düşük maliyetle düşük fiyat sunan hava yolu şirketleri esnek bir strateji uygulayarak sık seferler sunmuş ve havayolu pazarını genişletmiştir. Hava yolculuğu talebinin artması gibi hava ulaşımındaki ana değişimler Türkiye'nin de kendi iç pazarında yaşanmaktadır. Büyüme devam etmektedir ve henüz dengeye ulaşmamıştır. Bu Türkiye iç pazardaki değişim ve gelişim tartışılarak mevcut durum tespiti yapılacaktır. 2. Hava Ulaşımında Büyüme ve Hava Yolculuğu Talep Tahmini *Bu çalışmada Türkiye'de tarifeli yurtiçi yolcu trafiğinin ortalama büyümesi hesaplanacak, eğilim projeksiyonları yanında nüfus, GSYH, sanayi büyüme indeksi gibi değişkenler kullanılarak ekonometrik analizlerle yolcu talep tahmin modelleri geliştirilecektir. 3. Düşük Maliyetle Düşük Fiyat Sunan Havayolları ve Piyasa Rekabeti *Bu çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren düşük maliyetle düşük fiyat sunan havayolu şirketlerinin oligopolistik özellikleri ve piyasadaki rekabet güçleri ile uzun dönemde pisaya başarılarını sürdürülebilirlikleri incelenecektir. Bu noktada şirketlerin bilet fiyatlarını belirlemesi ve şirketler arasındaki fiyat davranışları rekabetin belirleyicisi olarak ele alınarak, aynı noktalara servisi olan havayolu şirketlerinin 30 işgünü öncesinden başlayarak bilet fiyatlarındaki değişim gözlemlenecek, bilet fiyat serileri arasındaki ilişkiler belirlenecektir; bu şekilde yurtiçi piyasa rekabeti ampirik olarak incelenebilecektir. 4. Hava Trafik Dağılımı ve Mekansal Denge *Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda ise havayolu ulaşımı değişmeye ve gelişmeye devam etmekte olup havayolu ulaşımına olan talep doygunluk ve/veya denge noktasına henüz ulaşmamıştır. Talebe göre mevcut trafik merkezleri arasına ek seferler sunulabileceği gibi farklı şehirlere/trafik merkezlerine yeni servislerin sunulması mümkündür. İki trafik merkezi veya bölgesi arasındaki trafik hareketinin ilişkisi ve hava trafik dağılımı, için kurulan mekansal denge modelleri, bu talebi tahmin etmede kullanılmaktadırlar. Talep tahminleri, potansiyel yolcu davranışlarını tahmin etmek için kullanılmaktadır. İki hava limanı, kent ve/veya ülke arasında kurgulanan bu modellerde sosyo- ekonomik faktörler, demografi ve kentlerin ekonomik karakterleri dahil diğer ilgili faktörler talebi belirleyen faktörler olarak dikkate alınabilirken; başlangıç ve varış noktaları arasındaki kullanılabilir servis seviyesi de arz faktörü olarak kullanılabilir.