Metu-Snp: Snp Biyobelirteçlerinin Analizi Ve Hastalıklarla İlişkilendirilmesi Yazılımının Geliştirilmesi

2013-12-31
Aydın Son, Yeşim
Yılmaz, Arif
Erdoğan, Onur
Gedikoğlu, Ceyhun
Tek Nükleotid Polymorfizim (SNP) lerinin Genom boyutunda ilişkilendirme çalışmaları (GWAS) istatistiksel analiz aşamasından sonra darboğaza girmektedir. Analiz edilen milyonlarca SNP in hastalıklarla istatistiksel olarak ilişkili gösterilen kısmının biyolojik olarak anlamlandırılması aşamasında araştırmacıların yeni standardlara ve analiz araçlarına ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaca yönelik tek bir yazılım altında GWAS ve sonrası önerdiğimiz analizleri ve yeni geliştirdiğimiz SNP Biobelirteç Puanlama sistemini biraraya getiren ve SNP genotiplendirme deneylerinden elde edilen verilerin istatistiksel ve biyolojik anlamlılık açısında analiz edildiği java tabanlı METUSNP masaüstü yazılımını ODTÜ Enformatik Enstitüsü Biyoenformatik Programı çerçevesinde geliştirmiş bulunmaktayız. İlk sürümü test edilmeye hazır olan METUSNP yazılımının testlerinin tamamlanması, geliştirilmesi ve bu proje çerçevesinde kurulacak olan METU BIOINFORMATICS internet sitesi üstünden genel kullanıma sunulan bir servis haline getirilmesi amaçlanmaktadır. METUSNP yazılımının METU BIOINFORMATICS (BIN) tarafından kullanıma sunulması yeni geliştirdiğimiz SNP Biobelirteç Puanlama sisteminin geniş çaplı olarak denenmesi, uygulanması ve yakın gelecekte yeni bir standard olarak GWAS sonrası analizlerde kabul görmesi açısından önemlidir. Biyoenformatik alanında geliştirilen algoritmalar ve yazılım araçları bilimsel olarak ne kadar değerli olsa da deneysel kullanıcıya hitap eden kullanımı kolay bir şekilde sunulmadığı takdirde uygulamaya geçmesi çok zorlaşmaktadır. Bu sebeb ile geliştirdiğimiz SNP Biyobelirteç Puanlama sistemini GWAS analizini tek bir işlemde gerçekleştirecek METUSNP yazılımının içinde bir internet servis olarak sunmamız araştırmamızın daha çok biyolog ve biyoenformatikçi tarafında değerlendirilmesini ve kabul görmesini sağlayacaktır.

Suggestions

Bulut Tabanlı Kurumsal Yönetim Bilişim Sistemlerinin Kullanımının İncelenmesi
Eren, Pekin Erhan; Şener, Umut; Kayabay, Kerem; Koçyiğit, Altan; Gökalp, Ebru(2016-12-31)
Bu proje kapsamında, bulut tabanlı kurumsal yönetim bilişim sistemlerinin (KYBS) kullanıcılar tarafından kullanımı ve kabulünü teşvik edici ve engelleyici faktörlerin araştırılması amaçlanmaktadır. Böylece, bulut servis sağlayıcılarına, ürünlerinin kabul edilebilirliğini ve kullanımını arttırmak için, ürünlerini geliştirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgi sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında, öncelikle bulut bilişim ve KYBS alanında kullanıcı kabulü ile ilgili literatürde yer al...
PROTOTİP IoT AĞI ÜZERİNDE EN İYİ BİLGİ YAŞI İÇİN YENİLİKÇİ ALGORİTMALARIN GERÇEKLENMESİ
Uysal Bıyıkoğlu, Elif; Saç, Hakan; Sert, Şefik Egemen; Baghaee, Sajjad; Sönmez, Canberk; Bacinoğlu, Baran Tan; Beytur, Hasan Burhan; Tuna, Erdem; Ergişi, Abdussamed(2018-12-31)
Güncellemeye dayanan uygulamaların ortak bir başarım kriteri, verinin işlendiği ve kararların verildiği düğümdeki bilginin yeterince taze oluşudur. Bilgi Yaşı (Age of Information), alıcı tarafın elindeki en yeni veri güncellemesinin ne kadar eskimiş olduğunu, yani bu güncelleme kaynakta oluştuğundan itibaren geçmiş olan süreyi ifade eder. Bu konuda temel katkılar yapacak olan 117E215 numaralı “Optimal Bilgi Yaşı için Veri Örnekleme ve Çizelgeleme Kuramsal Sınırları, Algoritmalar ve Deneysel Uygulamalar” baş...
SİN3A KOREPRESÖR KOMPLEKSİNİN FARE EMBRİYONİK KÖK HÜCRELERİNDE DNA HASAR VE ONARIM MEKANİZMALARINA ETKİSİ
Terzi Çizmecioğlu, Nihal; Keskin, Ezgi Gül(2018-12-31)
Sin3a korepresor kompleksi içindeki histon deasetilaz proteinlerinin sayesinde gen ekspresyonunu bastırma görevi olan bir kromatin kompleksidir. Yaptığımız çalışmalarda, fare embriyonik kök hücrelerin pluripotent yapısını kaybedip mezoderm ve endoderm tabakalarına farklılaşmasında Sin3a kompleksinin içinde yer alan Arid4b ve Hdac1 proteinlerinin kritik bir rol oynadığını bulduk. Arid4b veya Hdac1 proteinlerinden yoksun hücreler farklılaşma için gerekli transkripsiyon faktörlerini ve daha alt basamaklardaki ...
YAPAY SINIR AGLARI VE DERIN OGRENME YONTEMLERININ GPU UZERINDE PARALEL CALISTIRILMASI
Halıcı, Uğur; Ulusoy, İlkay; Eral, Mustafa; Küçükakşit, Kağan; Akkaya, Ibrahim Batuhan(2016-12-31)
Bu projede Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Derin öğrenme yöntemlerinin GPU (ekran kartı) üzerinde paralel çalıştırılarak hızlandırılması amaçlanmaktadır. YSA ve derin ağ yapılarında çok sayıda node bulunmaktadır. Bunun yanısıra bu yapılar için geliştirilen ögrenme algoritmalarında, veri başına yapılması gereken işlemler iteratif olduğundan çok fazla kere tekrarlanması gerekmektedir. Ayrıca algoritmaları üzerinde çalışacağı veri setleri de çok fazla sayıda örnek içerdiğinden bu yapılacak işlemlerin sayısını ay...
NEK6’nın Apoptoz, Hücre Döngüsü ve İnvasyon Üzerindeki Etkisinin Prednizon Dirençli Multipl Miyelom Hücre Hattında İncelenmesi
Gündüz, Ufuk; Mutlu, Pelin; Keskin, Dilek(2015-12-31)
Mitotik hücre döngüsünün hatasız bir şekilde başlaması ve devam etmesinde önemli role sahip olan NEK6, NIMA-ilişkili (Nek) serin-treonin kinazlardan birisidir. Son zamandaki çalışmalar, NEK6 gen mutasyonlarının; iğ ipliklerinde bozukluklara, anormal kromozom ayrılmasına, mitozun durdurulmasında ve apoptozda sorunlara neden olduğu göstermektedir.Bu çalışmada ilaç dirençli RPMI-8226 miyelom hücre hattında NEK6 gen ifadesi, siRNA ile susturularak, hücre döngüsü, DNA hasar yanıtı ve apoptozda rol aldığı bilinen...
Citation Formats
Y. Aydın Son, A. Yılmaz, O. Erdoğan, and C. Gedikoğlu, “Metu-Snp: Snp Biyobelirteçlerinin Analizi Ve Hastalıklarla İlişkilendirilmesi Yazılımının Geliştirilmesi,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61814.