NEK6’nın Apoptoz, Hücre Döngüsü ve İnvasyon Üzerindeki Etkisinin Prednizon Dirençli Multipl Miyelom Hücre Hattında İncelenmesi

2015-12-31
Gündüz, Ufuk
Mutlu, Pelin
Keskin, Dilek
Ünsoy, Gözde
Yalçın Azarkan, Serap
Nabioglu, Ayca
Mitotik hücre döngüsünün hatasız bir şekilde başlaması ve devam etmesinde önemli role sahip olan NEK6, NIMA-ilişkili (Nek) serin-treonin kinazlardan birisidir. Son zamandaki çalışmalar, NEK6 gen mutasyonlarının; iğ ipliklerinde bozukluklara, anormal kromozom ayrılmasına, mitozun durdurulmasında ve apoptozda sorunlara neden olduğu göstermektedir.Bu çalışmada ilaç dirençli RPMI-8226 miyelom hücre hattında NEK6 gen ifadesi, siRNA ile susturularak, hücre döngüsü, DNA hasar yanıtı ve apoptozda rol aldığı bilinen bazı önemli proteinlerden siklin D3, CDK7, BIRC, TNFR, CHK1, CHK2, Eg5’in gen ifadeleri incelenecektir. NEK6’nın siRNA kullanılarak susturulması ile apoptoz düzeyindeki olası değişiklikler kaspaz 3/7 aktivite testi; invaziv özelliklerde meydana gelebilecek farklılıklar da matrijel testi ile belirlenecektir.
Citation Formats
U. Gündüz, P. Mutlu, D. Keskin, G. Ünsoy, S. Yalçın Azarkan, and A. Nabioglu, “NEK6’nın Apoptoz, Hücre Döngüsü ve İnvasyon Üzerindeki Etkisinin Prednizon Dirençli Multipl Miyelom Hücre Hattında İncelenmesi,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/60155.