Bölüm Regülatörünün Kuvveti P4 Olan (1,2) Gruplar.

2011-12-31
Hemen hemen ayrışan gruplar torsiyonsuz değişmeli grupların bir alt sınıfını oluştururlar.Parçalanamaz (1,2)-grupların izomorfizma sınıflarının matrisler yoluyla belirlenmesi bu projede kullanılacak asıl yöntemdir.Bu projede oluşturacağımız yöntemlerle (1,2) grupların parçalınırlığı ile ilgili elde edilecek sonuçlar (1,3), (1,n),(2,2) gibi grupların ayrıştırılması gösterilirken de oldukça faydalı olacak.

Suggestions

Gözenekli Malzemelerde Akış ve Kütle Taşınımının Modellenmesi
Koku, Harun; Tanriseven, Gülbin(2015-12-31)
Gözenekli bir ortamda akış ve kütle transferi, ortamınmikro-düzeydeki yapısıyla doğrudan ilgilidir.Bilgisayarlı hesaplama kapasitesindeki gelişmeler sayesinde, Lattice-Boltzmann ve random walk simülasyonları gibi mezoskopik metotlar kullanılarak materyallerin yüksek çözünürlüklü 3D yapılarını modellemek mümkün olmaktadır.Bu araştırmanın amacı, doğrudan resimleme temelliyaklaşımların gözenekli malzemeler içinkullanılabilmesini sağlayacak bütünleşik deneyseltekniklerin ve yazılımların geliştirilmesidir. Buçal...
Köprü Hidroliği
Yanmaz, Ali Melih (METU Press, 2002-01-01)
Bu kitapta, açık kanal akımının ve hareketli tabanlı akımların temel kavramları, töprü açıklığındaki akımın modellenmesi, orta ve kenar ayaklar etrafındaki taban oyulmaları ve daralma oyulması, hidrolojik tasarım parametrelerinin belirlenmesi, köprülerde yapı-hidrolik etkileşimi, ayaklar etrafındaki oyulmalar için güvenilirlik yöntemleri ve köprüler etrafındaki koruyucu önlemler için tasarım kriterleri verilmiştir. Kitap, konuyla ilgilenen mühendislerin bir köprünün hidrolik tasarımını baştan sona yapabilm...
SU(N) Ayar Teorileri ve İlgili Matris Modellerinde Vakum Çözümleri ve Düşük Enerjili Etkin Eylemler
Kürkcüoğlu, Seçkin; Coşkun, Ümit Hasan; Toğa, Göksu Can(2016-12-31)
Bu projenin amacı dört boyutta (D=4) N =4 süpersimetrik SU(N) Yang-Mills ve bu teorinin orbifold burgulu durumlarında teorisinin alan içeriğinde bulunan skaler alanların potansiyelinde kütle ve süpersimetrinin narin kırınımı içeren terimlerin eklenmesiyle elde edilen deforme olmuş teorilerin ve bu modellerle ilintili matris modellerinin düşük enerji limitindeki yapılarının incelenmesi olarak hedeflenmektedir. Bu çerçevede ele alınacak modelerin vakum yapılarının fuzzy uzaylar yada orbifold burgulu fuzzy uza...
Köprülerde Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi
Uzol, Oğuz(2010-12-31)
ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'yle İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün ortaklaşa gerçekleştireceği bu çalışmanın amaçlarından ilki, köprülere etkiyen rüzgar yükünün eşdeğer statik rüzgar yükü yöntemiyle belirlenmesinde kullanılacak olan aerodinamik yük katsayılarının (Cd, Cz, Cm) çeşitli köprü kesitleri için rüzgar tünelinde kesit deneyleri gerçekleştirmek ve elde edilen değerlerle Avrupa ve Amerikan şartnamelerindeki değerleri karşılaştırmaktır. Daha sonra köprülerde sıkça kullanılan rüzgar bariyerl...
Çanakkale Boğazı' nda biyolojik ve fiziko-kimyasal araştırmalar
Ünsal, Mustafa; Türkoğlu, Muhammet; Yenici, Elif(2002)
Bu rapor, "Çanakkale Boğazı'nda Biyolojik ve Fiziko-Kimyasal Araştırmalar" projesi çerçevesinde adı geçen boğazda sıcaklık, tuzluluk, çözünmüş oksijen, pH, besin tuzları ($NO_3+NO_2, PO4_ ve SiO_3$), fıtoplankton hücre sayıları ve klorofil-a değerlerinin yer ve zamana göre değişimi ile ilgili sonuçları ve bu değerler arasındaki ilişkileri (korelasyonları) içermektedir. Bu proje, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'nun parasal katkısı, Orta Doğu Teknik Ünive...
Citation Formats
E. Solak, “Bölüm Regülatörünün Kuvveti P4 Olan (1,2) Gruplar.,” 2011. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61823.