Köprülerde Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi

2010-12-31
ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'yle İnşaat Mühendisliği Bölümü'nün ortaklaşa gerçekleştireceği bu çalışmanın amaçlarından ilki, köprülere etkiyen rüzgar yükünün eşdeğer statik rüzgar yükü yöntemiyle belirlenmesinde kullanılacak olan aerodinamik yük katsayılarının (Cd, Cz, Cm) çeşitli köprü kesitleri için rüzgar tünelinde kesit deneyleri gerçekleştirmek ve elde edilen değerlerle Avrupa ve Amerikan şartnamelerindeki değerleri karşılaştırmaktır. Daha sonra köprülerde sıkça kullanılan rüzgar bariyerleri ve periyodik girdap salınımı oluşmasını engelleyecek eklentilerin (girdap gidericilerin) bu katsayılar üzerindeki etkileri de incelenecektir. Bununla beraber, uzun açıklıklı köprüler için çırpıntı dengesizliğine neden olacak kritik rüzgar hızının bulunması ve köprünün düşük rüzgar hızlarında oluşacak girdap etkisi altında analitik incelenmesinin gerçekleştirilmesi de amaçlanmaktadır. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek bu çalışma sayesinde hem ODTÜ'de köprülerdeki rüzgar etkilerine inceleyebilecek deneysel altyapı oluşturulacak, hem de bu alanda tecrübe sahibi olunacaktır.
Citation Formats
O. Uzol, “Köprülerde Rüzgar Etkilerinin İncelenmesi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59393.