Metal İyonu Tetikleyici Kendi Kendine Yapılanarak Hidrojel Oluşturan Peptitler Ve Biyomalzeme Uygulamaları.

2013-10-01
Kendiliğinden yapılanabilen peptitler, son 10 yılın oldukça gözde araştırma konularından biri haline gelmiştir. Özellikle seçici ilaç salınımı konusunda uygulamaları için yoğun bir araştırmaya sahne olmaktadır. Peptitleri oluşturan aminoasitlerin çeşitliliği, çok farklı fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip peptit yapılarının elde edilmesine mükemmel bir olanak sağlamaktadır. 21 tane doğal aminoasitin yanı sıra, doğal olmayan, sentetik amino asitlerin kullanımı ile de farklı özellikler elde etmek mümkün ve bu sayede de çok daha farklı uygulamalara kayabilmektedir. Peptit kimyasının bu zenginliği nedeniyle, hidrojel oluşturabilen peptitlere gösterilen ilgi de her geçen yıl artmaktadır1. Ancak, peptit bazlı bu tür hidrojellerden uygulamaya yönelik biyomalzemeler üretimi konusu, bir çok araştırmacı için oldukça zor bir alandır. Bu nedenle mevcut sistemlere ek olarak yeni, kolay, uygulamaya yönelik çalışmalar hız kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı da bu hedef doğrultusunda, metal iyonları ile özellik değiştiren peptit hidrojellerinin elde edilmesi ve bunların biyomalzeme uygulamalarının yapılmasıdır. Metal iyonları ile kontrol edilebilen hidrojeller konusunda net bir çalışma bulunmaması da bu araştırmanın motivasyonlarından biridir.
Citation Formats
S. Özçubukçu, “Metal İyonu Tetikleyici Kendi Kendine Yapılanarak Hidrojel Oluşturan Peptitler Ve Biyomalzeme Uygulamaları.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61829.