Disaster Management Center (AFET), Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (6)

Has File(s)
No (6)

Author
Başbuğ Erkan, Berna Burçak (6)
Hasgül, Etkin (3)
Aydın, Mevlüt Türker (1)
Özdemir, Özlem (1)

Subject
Sosyal Bilimler (1)
Yaşam Bilimleri (1)

Date Issued
2010 - 2017 (6)

Item Type
Project (6)

Recent Submissions

Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü Proje Serisi: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Hasgül, Etkin; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2017-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampus ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Önceki yıllarda yapılmış olan kütüphane ve...
ODTÜ Yurtları’nın Afet ve Acil Durumlara Hazırlanması
Hasgül, Etkin; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2015-12-31)
2013-14 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi için gerçekleştirmiş olduğumuz “afet ve acil durumlara hazırlık eğitim ve farkındalık geliştirme” çalışmalarını, 2014-15 akademik yılında, ihtiyacın da birimimize b...
KOBİ’LERİN AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: BİR ANKET ÇALIŞMASI
Özdemir, Özlem; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2015-12-31)
Mali bilançosu veya net satış hasılatları yıllık 25 milyon TL’yi aşmayan ve yıllık 250’den az kişiye istihdam olanakları sağlayan işletmeye genel olarak küçük ve orta büyüklükteki işletme, kısaca KOBİ denilir. KOBİ’ler de ...
Afet ve Acil Durumlara Hazır ODTÜ Kampusü
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2014-12-31)
Afet ve acil durumlara hazırlıklı kampüs ortamını yaratmak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ni ülkemizde örnek alınabilecek şekilde afet ve acil durumlara hazırlıklı hale getirmek. Çok geniş bir arazide kurulu olan kampusümü...
Afet Riski Yönetiminde Risk Azaltıcı Mekanizmaların Karşılaştırılması: Piyasada Mevcut Sigortalar Ve Bireysel Önlemler.
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2012-12-31)
Bu projenin amacı bireylerin düşük olasıklı risklerden gelen zararları azaltıcı önlemler alırken hangi risk yönetimini ve nasıl bir şekilde tercih edeceklerini ortaya çıkarmaktır. Bunun yanında risk azaltıcı mekanizmaları ...
Türkiye'de Bireylerin Doğal Afet Sigortası Ve Genel Sigorta Talebi Ve Satın Alma Eğilimlerini Etkileyen Faktörler
Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2010-12-31)
Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de farklı bölgelerde yaşayan doğal afet sigortası (zorunlu deprem sigortası) ve herhangi bir sigorta çeşidine sahip olan ve olmayan bireylerle yapılacak anketlerle, ne gibi faktörlerin sigorta ...
Citation Formats