Kaynaklı İmalatların Kontrolünde İleri Ultrasonik Muayene Teknikleriile Hata Tespit Hassasiyetinin Araştırılması Ve Konvansiyonel Ultrasonik Teknikle Karşılaştırılması.

2012-12-31
Projenin kapsamı ileri ultrasonik muayene yöntemleriyle hata tespit ve karakterizasyonun konvansiyonel yönteme göre araştırılmasıdır. İlk olarak çeşitli numunelerde hazırlanacak yapay hatalar konvansiyonel tekniklerle incelenerek belirlenecek daha sonra ileri tekniklerin uygulanması ile elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. İleri ultrasonik yöntemler günümüzde çeşitli sektörlerde (havacılık, rafineri, otomotiv, boru üretimi sanayisi vs.) oldukça sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde de çeşitli alanlarda kullanılan bu yöntemin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için teknik bilgilere ve konvansiyonel yönteme göre avantajlarının belirlenmesine gereksinim vardır. Bu proje sonunda elde edilen bulgularla ileri ultrasonik yöntemlerin kaynaklı imalatlardakli hataların tespitinde nasıl avantajlar sağladığı ve uygulamada nasıl kolaylık sağladığının belirlenmesi hedeflenmektedir.
Citation Formats
C. H. Gür, “Kaynaklı İmalatların Kontrolünde İleri Ultrasonik Muayene Teknikleriile Hata Tespit Hassasiyetinin Araştırılması Ve Konvansiyonel Ultrasonik Teknikle Karşılaştırılması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61833.