Verimli Enerji Hasatı ve Hassas Algılama Uygulamaları İçin Nanoanten Geometrilerinin Benzetimleri ve Optimizasyonları

2017-12-31
Ergül, Özgür Salih
Gür, Uğur Meriç
Nanometre ölçeğinde imal edilen ve enerji hasatı, biyo-algılama ve optik görüntüleme gibi çeşitli uygulamalarda kullanılabilen nanoantenler, son yıllarda nanoteknoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak bilimsel ve teknik literatürde artarak önemkazanmaktadır. Ancak literatürde, nanoanten geometrilerinin incelenmesi üzerine tam ve kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Gerekli benzetim sayılarının çok yüksek olmasına ek olarak, nanoanten benzetimlerindeki modelleme yetersizlikleri (mükemmel iletken veya diyelektrik modellerin kullanılamaması, çok yoğun ayrıklaştırmalara ihtiyaç duyulması, kötü koşullu matris denklemlerinin iteratif çözümlerinin gerekmesi, vs.) kapsamlı bir çalışma yapılmasını zorlaştırmaktadır. Bu doğrultuda, bu proje kapsamında (1) hızlı ve hassas plazmonik modellemelere olanak sağlayacak etkin bir benzetimortamının geliştirilmesi, (2) geliştirilen benzetim ortamında çok sayıda ve farklı nanoanten geometrilerinin kapsamlı analizleri, (3) benzetim ortamının nanoanten optimizasyonlarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve optimizasyon algoritmalarıyla birleştirilmesi ve (4) elde edilen sonuçlar ışığında hedeflenen frekans bölgelerindenanoanten optimizasyonlarının gerçekleştirilmesi ve optimal geometrilerin bulunması hedeflenmektedir.
Citation Formats
Ö. S. Ergül and U. M. Gür, “Verimli Enerji Hasatı ve Hassas Algılama Uygulamaları İçin Nanoanten Geometrilerinin Benzetimleri ve Optimizasyonları,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58976.