Karbon Nanotüplerin Üretilmesi Ve İnce Film Güneş Gözlüklerinde Kullanılması.

2012-12-31

Suggestions

Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
Karbon Nanotüp İle Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Çok Ölçekli Modellenmesi
Göktepe, Serdar; Gürses, Ercan; Toffoli, Hande(2018)
Bu projede karbon nanotüp (KNT) katkılı termoplastik kompozitlerin farklı ölçeklerdemodellenmesi üzerinde çalısıldı. Projenin Eylül 2015 - Eylül 2016 arasındaki ilk bir yıllıkdönemde KNT?ler, polimerler ve KNT katkılı kompozitler hakkında kapsamlı bir literatürçalısması yapıldı. Literatür çalısmasına ek olarak tek bir KNT?ün elastik özellikleri (Youngkatsayısı, Poisson oranı ve Kesme katsayısı) yogunluk fonksiyoneli teorisi, moleküler statik vekiris elemanlarından olusan sonlu elemanlar yöntemi ile hesaplan...
Karbon Nanotüp İnce Filmlerin Elektromanyetik Dalga Perdeleme Özelliklerinin İncelenmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah(2012-12-31)
Bu calismada karbon nanotüp ince filmlerin elektromanyetik dalga perdeleme özellikleri incelenecektir.
Karbon Nanotüp Üretimi
Sezgi, Naime Aslı(2010-12-31)
Karbon nanotüp yüksek dayanıklığı ve elektriksel özellikleri ile üstün niteliklerdeki bir ileri malzeme olarak öne çıkmaktadır. Bu ileri malzeme kompozit malzeme yapımında, elektronik sanayinde ve bir çok alanda kullanılmaktadır. Karbon nanotüpün saflığı, yapısı ve özellikleri önem taşımaktadır. Buhardan kimyasal katılaşma yöntemi ile karbon nanotüp üretilmesi. Sıcaklığın, gaz kompozisyonun üretilen karbon nanotüpünün yapısına olan etkisinin incelenmesi.
Fabrication and characterization of carbon nanotube based supercapacitor electrodes
Doğru, Itır Bakış; Ünalan, Hüsnü Emrah; Turan, Raşit; Department of Micro and Nanotechnology (2016)
Nanotechnology has started a new era where the nano-sized particles are manipulated. These nano-sized particles have lots of applications in a number of fields. Although carbon is one of the most abundant elements of the Earth or human body, in recent years it get an incredible perspective because of its nano-sized constructions like fullerene, graphene, graphite and carbon nanotubes. Carbon nanotubes are flawless cylinders consists of carbon where their radius are a few nanometers while their lengths are a...
Citation Formats
R. Turan, “Karbon Nanotüplerin Üretilmesi Ve İnce Film Güneş Gözlüklerinde Kullanılması.,” 2012. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61835.