Hide/Show Apps

Amerikan Dış Politikasında Lobilerin Rolü: Türk Ve Yahudi Lobilerinin Karşılaştırmalı Analizi.

2013-12-31
Anıl, Işıl
Etnik politikalar ve çıkar grupları Amerikan iç politikasında oldugu kadar dış politikasının sekillenmesinde de önemli faktörler olmuşlardır. Bu araştırma, ABD dış politikasında Türk ve Yahudi lobilerinin rolleri üzerinde karşılaştırmalı bir incelemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, etnik çıkar gruplarının etkisi, politika oluşum sürecini etkileyen ve iç politik sistemin yapısı, devlet-toplum ilişkileri, dış politika bürokrasisi, kamuoyunun ve değişik toplumsal grupların rolü gibi geniş kapsamlı iç unsurlarla cok yakından ilgilidir. Kurulduğundan beri, ABD toplumu değişik etnik geçmişli göçmen gruplardan oluşan çok kültürlü bir toplum olmuştur. Yıllar içerisinde bu etnik grupların, geldikleri ülkelerle ilgili olarak ABD politikalari üzerinde etki yapmak istemeleri lobiciliğin önemini arttırmistir. Dolayısıyla, lobiler üzerine yapılacak bir çalışma öncelikle ABD siyasi yapısını ve bu yapının lobiler için nasıl bir siyasi fırsatlar mekanizması yarattığını incelemelidir. Bu baglamda ABD’de siyasal yapı ve lobicilik üzerine cevap aranacak öncelikli sorular şunlardır: Kamuoyunun ve toplumsal grupların ABD siyasi sisteminde politik etkileri nelerdir ve bu etkiler hangi yollardan yapılmaktadır? ABD iç yapısı ve karar verme mekanizmaları çeşitli çıkar gruplarının faaliyetlerine nasıl bir zemin hazırlar? ABD’de lobiciligin karar alma organları üzerindeki etkisi yıllar içerisinde nasıl bir gelişme göstermiştir? Baska bir deyişle, Amerikan Dış Politikasında lobilerin rolleri bakımından süreklilik ve değişim gösteren unsurlar neler olmuştur?