Amerikan Dış Politikasında Lobilerin Rolü: Türk Ve Yahudi Lobilerinin Karşılaştırmalı Analizi.

2013-12-31
Anıl, Işıl
Etnik politikalar ve çıkar grupları Amerikan iç politikasında oldugu kadar dış politikasının sekillenmesinde de önemli faktörler olmuşlardır. Bu araştırma, ABD dış politikasında Türk ve Yahudi lobilerinin rolleri üzerinde karşılaştırmalı bir incelemeyi amaçlamaktadır. Bilindiği gibi, etnik çıkar gruplarının etkisi, politika oluşum sürecini etkileyen ve iç politik sistemin yapısı, devlet-toplum ilişkileri, dış politika bürokrasisi, kamuoyunun ve değişik toplumsal grupların rolü gibi geniş kapsamlı iç unsurlarla cok yakından ilgilidir. Kurulduğundan beri, ABD toplumu değişik etnik geçmişli göçmen gruplardan oluşan çok kültürlü bir toplum olmuştur. Yıllar içerisinde bu etnik grupların, geldikleri ülkelerle ilgili olarak ABD politikalari üzerinde etki yapmak istemeleri lobiciliğin önemini arttırmistir. Dolayısıyla, lobiler üzerine yapılacak bir çalışma öncelikle ABD siyasi yapısını ve bu yapının lobiler için nasıl bir siyasi fırsatlar mekanizması yarattığını incelemelidir. Bu baglamda ABD’de siyasal yapı ve lobicilik üzerine cevap aranacak öncelikli sorular şunlardır: Kamuoyunun ve toplumsal grupların ABD siyasi sisteminde politik etkileri nelerdir ve bu etkiler hangi yollardan yapılmaktadır? ABD iç yapısı ve karar verme mekanizmaları çeşitli çıkar gruplarının faaliyetlerine nasıl bir zemin hazırlar? ABD’de lobiciligin karar alma organları üzerindeki etkisi yıllar içerisinde nasıl bir gelişme göstermiştir? Baska bir deyişle, Amerikan Dış Politikasında lobilerin rolleri bakımından süreklilik ve değişim gösteren unsurlar neler olmuştur?

Suggestions

İslami Gruplar Ve Türk Dış Politikası
Ünlü Bilgiç, Tuba(2014-12-31)
Bu proje Türkiye’deki çeşitli İslami grupların Türk dış politikasını ilgilendiren belli başlı konular hakkındaki görüşlerini ortaya koyarak sözkonusu grupların dış politika yapımına etkileri olup olmadığını araştıracaktır. Konu ile ilgili olarak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde kısıtlı sayıda kaynak bulunduğu ve mevcut ikincil kaynaklar sınırlı olduğundan, araştırma için özellikle İngiliz ve Amerikan arşivlerinden yararlanılacaktır. Bu konuda, özellikle de bu projenin yoğunlaşacağı 1950-1996 arası dönemi ...
Türkiye’nin Dış Yardımı: Tarihi, Kurumları ve Dış Politikayla İlişkisi
Altunışık, Meliha; Anıl, Işıl; Bahçecik, Şerif Onur(2016-12-31)
Bu proje Türkiye’nin dış yardımını tarihsel ve güncel boyutlarıyla incelemek, dış politikayla ilişkisini araştırmak ve kavramsallaştırmak ve son olarak AB dış yardım aktörlerinin Türkiye’nin dış yardımına dair algılarını araştırıp, Türkiye’deki aktörlerin algılarıyla karşılaştırmak amacını taşır.
Türk-Yunan İlişkilerinde İngiliz Etkisi (1930-1955)
Boyar, Ebru(2016-12-31)
Bu projenin temel araştırma konusu 1930-1955 yılları arasında Türk-Yunan ilişkilerinde İngiliz etkisini ortaya çıkarmaktır. İngiltere’nin Osmanlı Devleti/Türkiye’ye yönelik Yunan politikası üzerindeki etkisi özellikle 1919-1923 döneminde çok yönlü olarak incelenmiştir. Ancak Türk-Yunan ilişkilerinin görünürde barışçıl bir havada devam ettiği varsayılan 1930-1955 döneminde bu iki ülke arasındaki ilişkilerde İngiltere’nin etkisi yeterince irdelenmemiştir. En iyimser tanımlama ile bu barış dönemi ya da iki ülk...
Türkiye ve Avrupa´da Yasayan Uygur ve Kazak Diasporasinda Anavatan Algisi
Kuşçu Bonnenfant, Işık(2013-12-31)
Bu projenin amaci Türkiye ve Avrupa´da yasayan Kazak ve Uygur diaspora gruplarindaki anavatan algisini tanimlamak ve bu alginin diasporanin anavatana yönelik faaliyetlerini nasil etkiledigini incelemektir. Diaspora gruplari için anavatanlari merkezi bir konumdadir ve diaspora olarak kimligini anavatanla olan baglari belirler. Diaspora üzerine literatürde anavatan kavraniminin diaspora tanimi içindeki bu merkezi öneminin alti çizilir ancak bu anavatan nosyonunun ne oldugu hayli belirsizdir. Anavatan bir topr...
Türkiye ve Küresel Yönetişim
Bahçecik, Şerif Onur(2017-12-31)
Türkiye'nin dış politikası ile ilgili yapılan akademik çalışmalar genel olarak Türkiye'nın yakın bölgesine odaklanmıştır. Ne var ki son 15 yılda Türk dış politikası hem coğrafi olarak kendi bölgesinin ötesine ilgi göstermeye başlamış hem de uluslararası kuruluşları ve hükumet dışı kuruluşları kapsayan küresel yönetişim alanında daha fazla söz sahibi olma iddiasını dile getirmiştir. Bu çalışma Türkiye'nin küresel yönetişim yapıları içerisindeki konumunu ortaya koyarak Türkiye'nin küresel yönelimini anlamayı ...
Citation Formats
I. Anıl, “Amerikan Dış Politikasında Lobilerin Rolü: Türk Ve Yahudi Lobilerinin Karşılaştırmalı Analizi.,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61859.