İçeriği Teknoloji İle Zenginleştirilmiş Oyuna Dayalı (itod) Mobil Öğrenme Uygulamaları.

2014-12-31
Bu proje, 2-7 yaş arasındaki çocuklara yönelik, aile içi ve okulöncesi eğitim ve öğretimde kullanılabilecek, içeriği anadilde olan ve teknolojiyle zenginleştirilmiş eğitsel mobil uygulamalar geliştirmeyi hedeflemektedir. Projenin hedef kitlesi öncelikle bu yaş grubundaki öğrenciler ve bu öğrencilerin ebeveynleri olmakla birlikte okulöncesi öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin de uygulama ve değerlendirme aşamalarında sürece dahil olmaları öngörülmektedir. Proje bu kapsamda iki aşamalı olarak düşünülmüştür. İlk aşamada yapılan alanyazın taraması ışığında içerik ve tasarım yapılarak geliştirmeye başlanması, ikinci aşamada ise geliştirmenin tamamlanarak üretilen mobil uygulamaların denenmesi, geri dönüt alınması, gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi öngörülmüştür. Bu aşama sonunda, çıkan sonuçların raporlanması da tamamlanacaktır. Bu proje sonunda ortaya çıkacak olan ürünler asli amacı olmamasına karşın Fatih Projesi’ndeki e- içerik açığını kapatmak için de kullanılabilecektir. Kısaca, bu proje, bir yandan okulöncesi eğitimle ilgili bu açığı kapatmak için kullanılırken bir yandan da teknolojinin bu kadar yaygın olduğu dijital bir dünyaya doğan çocuklarımızın ve bu çocukların ebeveynlerinin güvenle kullanabilecekleri uygulamalar geliştirerek sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve topluma hizmet etmek üsthedeflerini de gerçekleştirmeyi mümkün kılacaktır.
Citation Formats
G. Kaplan, S. Caner, S. Doğan, and Ç. Yildirim, “İçeriği Teknoloji İle Zenginleştirilmiş Oyuna Dayalı (itod) Mobil Öğrenme Uygulamaları.,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61856.