Hide/Show Apps

PARÇACIK DOLGULU POLİMERİK MALZEMELERİN TEORİK VE HESAPLAMALI OLARAK MODELENMESİ

Bu projenin amacı parçacık dolgulu polimerik malzemelerin inelastik davranışı için teorik bünye denklemleri geliştirmektir. Bu kapsamda literatürde var olan ve farklı hızlarda gerçekleştirilen tek eksenli, çift eksenli çekme deneyleri sonucu gözlemlenen viskoelastik ve hasar davranışını malzemenin doğrusal olmayan davranışını da göz önünde bulunduran sonlu deformasyonlarda bünye denklemlerinin oluşturulmasıdır. Geliştirilecek malzeme modelinin sonlu elemanlar yöntemi yardımıyla roket motorlarının tasarımında kullanılmasına imkan verecek ve ANSYS ve ABAQUS gibi ticari programlarında arayüz olarak görev yapabilecek (UMAT) alt-programlar geliştirilecektir. Öncelikli olarak davranış modelinin gerilim ve tutarlı teğet tensörleri algoritmik olarak elde edilecek ve bu algoritmalar FORTRAN dilinde birinci aşamada akademik amaçla geliştirilmiş açık kaynak yazılımı olan FEAP (Finite Element Analysis Program) programına entegre edilecek ve doğrulanacaktır.