Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Download
2015
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi alanında, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmek için kullanıcı bilgisinden ve yerel değerlerden beslenen süreç ve yöntemlerin benimsenmesi önemlidir. Böyle bir yaklaşım, kullanıcısını ürüne bağlayan daha etkin tasarım çözümlerinin geliştirilmesini destekleyerek ürün ömrünü uzatır. Bu bağlamda paydaşların ürün tasarımının erken aşamalarında sürece dahil edilmesi önemlidir. Projenin temel amacı, endüstri ürünleri tasarımcılarıyla ve üreticilerle yapılan mülakatlarla ve kullanıcıların katılımıyla yürütülen Yaratıcı Odak Grubu (YOG) ve Deneyim Yansıtma Modellemesi (DYM) oturumlarıyla, elektrikli ev aletlerinin ürün yaşam döngüsünde kullanımla ilişkilendirilen ürün bakımı ve onarımı ve kaynakların verimli kullanımı konularında sürdürülebilir tasarım ölçütlerinin geliştirilmesi ve sunulmasıdır. Projenin birinci yılında elektrikli ev aletleri sektöründe araştırma konularında tasarımcı ve üreticilerin odaklanılan ürünlerle ilgili düşünce ve değerlendirmelerinin alınması ve yaklaşım ve farkındalıklarının anlaşılması için firma ziyaretleri ve mülakatlar tamamlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında, araştırma konularında kullanıcı ihtiyaç, tercih ve deneyimlerinin anlaşılması amacıyla, katılımcı tasarım araştırması ve kullanıcı odaklı bir yaklaşımla, çay makinesi, Türk kahvesi makinesi, elektrikli süpürge, blender / doğrayıcı, ızgara ve tost makinesi ürün grupları için YOG ve DYM oturumları gerçekleştirilmiştir. Araştırma temel alanlarından, ürün bakımı için algı, ürün bakımının kolaylaştırılması ve güvenliği ve bakım aralığı, ürün onarımı için ürün onarımının kolaylaştırılması ve güvenliği, ürünün ve ürün parçalarının korunması ve onarım hizmeti, kaynakların verimli kullanımına ilişkin ise kaynak tüketiminin anlaşılırlığı, kullanıcı ihtiyaç, tercih ve davranışları ve verimlilik alt grupları oluşturulmuştur. Çalışmanın her aşaması ölçütlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak nitelikte ulusal ve uluslararası konferanslarda sunularak, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, profesyonel tasarımcılar ve üreticilerle paylaşılmıştır. Proje kapsamında geliştirilen ve revize edilen sürdürülebilir tasarım ölçütlerini kullanarak, her ürün grubu için kapsamlı bir değerlendirme tamamlanmıştır. Yürütülen araştırmanın en önemli katkısı, geliştirilen sürdürülebilirlikölçütlerin tasarımcıların ve üreticilerin kullanabileceği bir formatta sunulmasıdır.

Suggestions

Kapalı çevrimli bir otomatik sistemde işletme ve depolama uygulama problemleri ve önerileri
Kayalıgil, Sinan; Erkip, Nesim; Özyıldırım, Sezgin(1995)
Otomatik tezgahların, hatasız, hızlı ve programlanabilir nitelikte olmaları nedeniyle çalışmaları esnasındaki fiziksel özelliklerinin özenle incelenmesini gerekir. Bu işletme özelliklerinin anlaşılmasının bir yolu da küçük ölçekli modellerinin kurulup deneysel ortamlarda çalıştınlmalandır. Bu raporda, yükleme amaçlı bir robot kolu da bulunan küçültülmüş ölçekte bir otomatik imalat hücresinde ürün-oranlama probleminin incelenme metodolojisi ve sonuçlan anlatılmaktadır. Fiziki sistem Orta Doğu Teknik Ünivers...
Hazır Giyim Perakendecileri İçin Rfıd Teknolojisinin Değerinin Araştırılması.
Karaer, Özgen(2014-12-31)
RFID (Radio Frequency Identification) teknolojisi 70’lerde keşfedilmiş ve kısıtlı alanlarda kullanılagelmiş, son yıllarda ise maliyetinin düşmesi ile ticari kullanımı gündemde olan bir teknolojidir. RFID etiketi içindeki küçük bir yonga ve anten sayesinde hem bilgi depolayabilir hem de radyo dalgaları aracılığıyla RFID okuyucularıyla iletişim kurabilir. Bu etiketler palete, kutuya, ya da tek ürüne/parçaya yapıştırılmak suretiyle yapıştırıldığı nesne ve konumu hakkında gerçek zamanlı bilgi verebilir. Bu şeki...
Çelik Yapılarda Yarı-Rijit Bağlantıların Doğrusal Olmayan Davranışının Modellenmesi ve Üç Boyutlu Yapısal Çözümlemelere Olan Etkisinin Araştırılması
Karakaş, Zafer; Tasbahjı, Tayseer; Özel, Fırat Halil; Sarıtaş, Afşin(2016)
Bu proje kapsamında, yarı-rijit bağlantılı çelik çerçeve yapı sistemlerinde, doğrusal ve doğrusal olmayan analizler yürütülebilmesi için bir çerçeve elemanı geliştirilmiştir. Geliştirilen eleman Timoshenko kiriş teorisine dayanmakta, kolon ve kiriş elemanları boyunca I-kesitlerde oluşan kesme deformasyonlarını yakalanabilmektedir. Elemanın formülasyonu kuvvet-bazlı fonksiyonlar kullanmasıyla doğrusal olmayan davranışlar altında da gerçekçi sonuçlar sunabilmektedir. Geliştirilen elemanla kolon ve kirişler bo...
Yazılım Tasarım Ölçümleri İçin Bir Durum Çalışması
Demirörs, Onur; Ungan, Erdir; Ungan, Erdir(2013-12-31)
Proje yönetimi tekniklerinin etkin olarak uygulanması, yazılım projelerinin başarısını belirleyen birincil etmendir. Yazılım proje yönetiminin belli başlı alt etkinlik alanları proje planlama, proje takibi ve denetimi, ölçme ve değerlendirme, kaynak yönetimi ve risk yönetimidir. Bu etkinliklerin, sistematik yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için yazılım projelerinin nesnel ve nicel verilerle değerlendirilebilmesine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle, birçok yazılım proje yönetim etkinliği yazılım büyüklük ölçüml...
Yüksek ısı akılı elektronik uygulamalar için mikro-oluklu ısı borularının geliştirilmesi ve üretimi
Çetın, Barbaros; Dursunkaya, Zafer(2016)
Bu proje kapsamında, elektronik işlemcilerin soğutulması gibi güncel uygulamalardakullanılabilecek bir mikro-oluklu ısı borusu analitik ve deneysel yöntemlerle incelenmiş,üretilmiş ve bu amaca yönelik bir entegre tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Öncelikle mikro-oluklu ısı borusunun içinde olan ısı ve akışkanlar mekaniği problemleri teorik olarakincelenerek modellenmiştir. Geliştirilen sayısal model çok oluklu bir ısı-borusununmodellenmesinde kullanılmış ve çok-oluklu ıs borusunun üretimini takiben pro...
Citation Formats
Y. Bakırlıoğlu, D. Oğur, Ç. Doğan, and S. Turhan, “Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjeE16VTE.