Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

Download
2015
Ürün tasarımı ve geliştirilmesi alanında, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilmek için kullanıcı bilgisinden ve yerel değerlerden beslenen süreç ve yöntemlerin benimsenmesi önemlidir. Böyle bir yaklaşım, kullanıcısını ürüne bağlayan daha etkin tasarım çözümlerinin geliştirilmesini destekleyerek ürün ömrünü uzatır. Bu bağlamda paydaşların ürün tasarımının erken aşamalarında sürece dahil edilmesi önemlidir. Projenin temel amacı, endüstri ürünleri tasarımcılarıyla ve üreticilerle yapılan mülakatlarla ve kullanıcıların katılımıyla yürütülen Yaratıcı Odak Grubu (YOG) ve Deneyim Yansıtma Modellemesi (DYM) oturumlarıyla, elektrikli ev aletlerinin ürün yaşam döngüsünde kullanımla ilişkilendirilen ürün bakımı ve onarımı ve kaynakların verimli kullanımı konularında sürdürülebilir tasarım ölçütlerinin geliştirilmesi ve sunulmasıdır. Projenin birinci yılında elektrikli ev aletleri sektöründe araştırma konularında tasarımcı ve üreticilerin odaklanılan ürünlerle ilgili düşünce ve değerlendirmelerinin alınması ve yaklaşım ve farkındalıklarının anlaşılması için firma ziyaretleri ve mülakatlar tamamlanmıştır. Projenin ikinci aşamasında, araştırma konularında kullanıcı ihtiyaç, tercih ve deneyimlerinin anlaşılması amacıyla, katılımcı tasarım araştırması ve kullanıcı odaklı bir yaklaşımla, çay makinesi, Türk kahvesi makinesi, elektrikli süpürge, blender / doğrayıcı, ızgara ve tost makinesi ürün grupları için YOG ve DYM oturumları gerçekleştirilmiştir. Araştırma temel alanlarından, ürün bakımı için algı, ürün bakımının kolaylaştırılması ve güvenliği ve bakım aralığı, ürün onarımı için ürün onarımının kolaylaştırılması ve güvenliği, ürünün ve ürün parçalarının korunması ve onarım hizmeti, kaynakların verimli kullanımına ilişkin ise kaynak tüketiminin anlaşılırlığı, kullanıcı ihtiyaç, tercih ve davranışları ve verimlilik alt grupları oluşturulmuştur. Çalışmanın her aşaması ölçütlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yardımcı olacak nitelikte ulusal ve uluslararası konferanslarda sunularak, akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, profesyonel tasarımcılar ve üreticilerle paylaşılmıştır. Proje kapsamında geliştirilen ve revize edilen sürdürülebilir tasarım ölçütlerini kullanarak, her ürün grubu için kapsamlı bir değerlendirme tamamlanmıştır. Yürütülen araştırmanın en önemli katkısı, geliştirilen sürdürülebilirlikölçütlerin tasarımcıların ve üreticilerin kullanabileceği bir formatta sunulmasıdır.
Citation Formats
Y. Bakırlıoğlu, D. Oğur, Ç. Doğan, and S. Turhan, “Katılımcı Tasarım Yöntemleriyle Elektrikli Ev Aletlerinin Bakım Onarımı ve Enerji Tüketimine Yönelik Sürdürülebilir Ürün Tasarım Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRjeE16VTE.