İYİ ÖĞRETMEN KİMDİR? : ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

2014-12-31
Çalışmacının amacı Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde öğretim elemanlarının eğitim-öğretim faaliyetlerini irdelemek ve etkili öğretimi destekleyen özellikleri belirlemektir. Karma araştırma yöntemi ile 2 aşamada toplanacak veriler, Türk yükseköğretim sisteminde iyi öğretmen kimdir soruna yanıt arayacaktır. Çalışma, öncelikle öğrencilerin dolduracağı öğretim elemanı değerlendirme anketi ile etkili öğretim elemanlarının özelliklerini belirleyecektir. İkinci aşamada, Yılın Eğitimcisi Ödülü alan öğretim üyeleri ile görüşme yapılacak ve öğrenci anketlerinden elde edilen özelliklerle ilgili görüşleri ve eğitim-öğretim uygulamaları konusunda veri toplanacaktır. Çalışmanın sonucunda eğitim-öğretim pratiklerine hem öğrenciler hem de öğretim üyeleri gözünden bakmak, ve Türk yükseköğretim sisteminde etkili öğrenme/öğretmen tanımlamasını yapmaktır. Bu tanımlama daha sonra öğretim üyeleri mesleki gelişim çalışmalarında belirlenecek stratejiler ve sınıf içinde öğrenmeyi desteleyecek uygulamaların geliştirilmesinde kullanılabilecektir.
Citation Formats
S. Emil, “İYİ ÖĞRETMEN KİMDİR? : ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61928.