YAPAY ZEKA ALANINDA ÇERÇEVE PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN YENİ BİR MANTIK MODELİ ÖNERİSİ

Bu araştırmanın iki ana amacı bulunmaktadır.Birincisi, çerçeve probleminin çözümüne yönelik olarak özel geliştirilmiş bir eyleyici model (agentive model) kurmaktır. İkincisi, Bu eyleyici modelin temelini oluşturacak geçişli (transitive) ve eşlikli (concomitant) bir üst-mantık modeli kurmaktır. Bu mantık modeli Yapay Zeka’da programlama mantığına (programming logic) dair yeni bir kavramsal çerçeveyi de sunma amacı ve iddiasını taşımaktadır.