Hide/Show Apps

ENDÜSTRİ VE SAVUNMA SANAYİSİNDE ELEMENTEL ANALİZ YAPABİLECEK LAZER-OPTİK SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

Projenin amacı, kolay uygulanabilir, kompakt, çevreye uyumlu ve eş zamanlı anında tespit yapabilen LIBS temelli bir optik sistem geliştirilmesidir. Bu sistem ile her türlü malzemenin içindeki elementlerin cinsini ve miktarlarını saptamak olanaklı olacaktır. Bu sistem savunma sanayinde Kimyasal ve biyolojik tehditlerin ve patlayıcıların tespitinde (Anthrox, bakteri ve her çeşit patlayıcı) etkili şekilde kullanılabilecektir. Bu uygulamanın yanı sıra geliştirilecek olan sistem, biyolojik, medikal ve klinik örneklerde (kan, ürün, ve diğer vücut sıvıları, kokular, saç, diş, tırnakların analizinde), antik kalıntıların ve yer altından çıkan madenlerin analizinde, çevre kirliliğinde (içme sularının, araç egzozlarının, fabrika atıklarının, havanın analizinde), ilaç endüstrisinde (her ilacın içindeki element miktarını kontrol etmek için), gıda endüstrisinde (fabrikaların ürettiği her çeşit gıdanın içindeki element miktarını kontrol etmek için, sebze ve meyvelerdeki zirai ilaç miktarını saptamada) ve temizlik malzemelerinin analizlerinde kullanılabilecektir. (5. Kısım Ekler'de detaytlı Proje özeti verilmektedir)