Hayat Döngüsü Degerlendirmesi (HDD) Yöntemi Ile MATPUM Binasi Çevresel Etkilerinin Incelenmesi Ve Diger Ofis Binalari ile Karsilastirilmasi

2016-12-31
ÖNEMLI NOT:Çikar çatismasi (Conflict of Interest) sebebiyle bu projenin Prof. Dr. Soofia Tahira Elias-Özkan ve Ögr. Gör. Dr. Aysem Berrin Zeytun-Çakmakli tarafindan INCELENMEMESI istenmektedir.Önerilen bu arastirma projesinde MATPUM Arastirma Merkezi Binasi’nin çevresel etkileri, Hayat Döngüsü Degerlendirmesi (HDD) gerçeklestirilerek detayli olarak incelenecek ve çikan sonuçlar benzerleri ile karsilastirilacaktir.

Suggestions

KİREÇ ESASLI SIVALARIN SES YUTMA ÖZELLİKLERİ İLE GÖZENEK YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Tavukçuoğlu, Ayşe; Aleessa Alam, Burhan; Çalışkan, Mehmet; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin; Erdil, Meltem(2017-12-31)
Günümüzde yaygın olarak kullanılan çimento sıvaları ile tarihi yapılarda kullanılan pozolanik katkılı kireç sıvaları arasında perfomans özellikleri ve uzun dönem dayanımları bakımından belirgin farklılıklar vardır. Günümüz çimento sıvalarının ise, tarihi sıvalara kıyasla, çok daha yoğun, az gözenekli, su buharı geçirimliliği düşük, ısıl direnci zayıf, mekanik özellikleri yüksek, ses yutma katsayıları düşük ve kagir malzemeyle aderans sorunları oldukları bilinmektedir.Bu proje önerisi kapsamında, farklı perf...
YAPILARDA/SAHADA YAPILAN KIZIL ÖTESİ ISIL GÖRÜNTÜLEME (IRT) ÇALIŞMALARI İÇİN NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Tavukçuoğlu, Ayşe; Saltık, Emine Nevin; Erdil, Meltem; Sayin, Murat; Güney, Bilge Alp(2016-12-31)
IRT yöntemiyle yapı duvarlarının ısıl geçirgenliği, ya da ısı geçirimliliğine direnç özeliklerinin belirlenebilmesi, ısıl sorunlar ve ısı yalıtımlılık durumlarının sınıflandırılabilmesi üzerine nicel analizinin yapılabilmesi gereği vardır. Bu konudaki ilerlemeler, daha ziyade laboratuvar ortamlarında yapılan çalışmalar ve nicel analizleri kapsamaktadır. Arazi ortamında yapılan IRT çalışmaların çoğunda ise nitel değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir. Oysa ki arazi ortamında/sahada duvarların ısıl performa...
Responsibility to Protect: United Nations in action or United Nations inaction? - the Sri Lankan case
Gençer, Nilay; Kahveci Özgür, Hayriye; Political Science and International Relations (2021-9)
This thesis investigates the United Nations (UN) inaction at the end of the Sri Lankan civil war within the Responsibility to Protect (R2P) framework. It aims to understand international inaction in Sri Lanka in terms of the transformation of the discourse of responsible sovereignty and R2P from its emergence in 2001 to unanimous adoption in 2005. Contrary to critics who claim that the doctrine is a new interventionist norm and proponents who argue that R2P gets us closer to ending mass atrocities once and ...
Teknolojik Yetenek ve Öğrenme
Tiryakioğlu, Murad (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2016)
Teknolojik gelişmenin hem şartı hem de bir sonucu olarak nitelendirilebilecek teknolojik yetenek, makro düzeyde uluslararası rekabet gücünün, iktisadi büyüme ve kalkınmanın; mikro düzeyde ise firmaların rekabetçi gücünün ve endüstriyel gelişimin en stratejik belirleyicisidir. Firmaların üretim, yatırım ve yenilik yapabilme becerilerini ve yetkinliklerini içeren bir kavram olarak teknolojik yeteneği, hem fiyat hem de fiyat dışı rekabette stratejik bir faktör haline getiren temel unsur teknolojinin özünü oluş...
Analyses of Azerbaijan’s foreign trade by integrating volatilities of rates of changes in oil prices and exchange rates
Suleymanli, Shohrat; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2022-12)
Oil price and real effective exchange rate, which are the determining factors for export- import and Gross Domestic Product (GDP), have been the subject of much research in oil-exporting countries. Because of Azerbaijan’s dependence on crude oil export, the fluctuations in oil prices, together with exchange rate movements, have implications for the Azerbaijanian economy. This research examines (a) the relationships between export-import growth and GDP growth, (b) impacts of rates of changes in oil price and...
Citation Formats
N. C. Kayaçetin, A. M. Tanyer, and M. K. Pekeriçli, “Hayat Döngüsü Degerlendirmesi (HDD) Yöntemi Ile MATPUM Binasi Çevresel Etkilerinin Incelenmesi Ve Diger Ofis Binalari ile Karsilastirilmasi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61957.