Altı Haftalık Psikolojik Beceri Antrenmanlarının Basketbol Sporcularına Uygulanması

2013-12-31
Miçooğulları, Bülent Okan
Kirazcı, Sadettin
Üstün başarıya ulaşma, üst düzey performans sergileme, diğer takımlardan sporculardan daha iyi olma gerek sporcular gerekse antrenörler için bir baskı unsuru oluşturmaktadır. Bu baskı unsurları, antrenörü sporcuyu, araştırmacıları, bilim adamlarını üstün başarının veya doruk performansın altında yatan unsurları araştırmaya yönlendirmiştir. Önceleri performans artırımı için teknik ve fiziksel özellikler yeterli görülürken, son yıllarda spor psikolojisi alanındaki gelişmeler göz önüne alınarak artık alıştırmalar zihinsel ve psikolojik hazırlanmayı da göz önüne alınarak tasarlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı da genç bireylerde zihinsel ve psikolojik antrenmanın etkisini incelemektir.

Suggestions

Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
Psikolojik Performans Stratejilerinin Testi Ölçeğinin Türkiye Popülasyonuna Uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin(2013-12-31)
Spor psikolojisi, spor ortamındaki davranışların belirlenmesine ve açıklanmasına odaklanmaktadır. psikolojik anlamda başarıyı tanımlama, başarıya ulaşma ve etkileyen olguları belirleme her zaman ilgi çeken bir konu olmuştur. Bu alanda başarı kavramı içerisinde etkili olduğu düşünülen önemli kavramlardan biri, sporcunun antrenman / müsabaka ortamında karşılaştığı sorunları çözmek için kullandığı stratejileri belirleme ve onları kullanma düzeylerini belirleme performansıdır.Bu çalışma, sporcuların psikolojik ...
Bilinçli-farkındalık (mindfulness) temelli psiko-eğitim programının öğrencilerin matematik kaygısı, tutumları ve öz yeterlikleri üzerindeki etkisi
Aydın, Utkun; Taylan, Didem Rukiye; Atalay, Zümra; Bulgan, Gökçe; Özgülük, Burcu S.(2017)
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin matematik kaygılarını azaltmak,özyeterliklerini artırmak ve matematik dersine karşı olan tutumlarını olumlu yöndegeliştirmek amacıyla hazırlanmış olan bilinçli-farkındalık temelli psiko-eğitim programının etkililiğini test etmektir. Araştırmanın katılımcıları 11-13 yaş aralığındaki beşinci, altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Araştırma 3 basamakta gerçekleştirilmiştir. Çalışma 1, Bilinçli Farkındalık-Temelli Özyeterlik Ölçeği-Yenilenmiş (BFTÖÖ- Y)...
Genç badminton sporcularının denge ve sezinleme zaman yetenekleri
Devrilmez, Erhan; Yapar, Ahmet; Kirazcı, Sadettin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, genç badminton sporcularının denge, sezinleme ve reaksyion zamanlarını spor yapmayanlar ile karşılaştırmak ve literatüre katkıda bulunmaktır.
Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi
Kılıç Özhan, Aslı(2018-12-31)
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılmaktadır. Psikoloji deneylerinde gözlemlenen bu eğilimi anlamak ve kontrol etmek için sınırlı sürede cevap yöntemi kullanılmaktadır. Sınırlı sürede cevap yönteminde katılımcılardan cevaplarını bir sinyal sesi duyduktan veya ekranda bir sinyal gördükten sonra vermeleri istenir. Genellikle, ce...
Citation Formats
B. O. Miçooğulları and S. Kirazcı, “Altı Haftalık Psikolojik Beceri Antrenmanlarının Basketbol Sporcularına Uygulanması,” 2013. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61519.