Çimento-Uçucu Kül İkili Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi

2016-12-31
Portland çimentosunun üretiminde yüksek miktarlarda hammadde ve enerji tüketilmekte; bununla beraber yüksek oranda küresel ısınmanın önemli parametrelerinden CO2 açığa çıkmaktadır. Bu durum oldukça endişe vericidir. Çimento dışı destek malzemelerin ikamesi ile CO2 emisyonunu minimize edilmekte, doğal kaynaklara ve enerjiye olan gereksinim azalmaktadır. Böylece daha sürdürülebilir katkılı çimentolar üretilebilmektedir.Bu destek malzemelerindenden biri de uçucu küldür. Uçucu küller, termik santrallerde pulverize kömürün yanması sonucu meydana gelen, baca gazları ile taşınıp siklon veya elektro filtrelerde toplanan önemli bir yan üründür. Uçucu kül üretimi ve karakteristikleri; santral tipi, yakılan kömürün cinsi, kömür komposizyonu ve yakma sistemine göre değişiklik gösterebilmektedir.2009 yılında Avrupa’da üretilen 34.3 milyon ton uçucu külün geri kazanımında 11.3 milyon tonluk kullanım ile çimento ve beton sanayi yapı sektörü içerisinde birinci sırada yer almıştır. Bu çalışmada Türkiye’de kömürle çalışan termik santrallerden elde edilen 2 tip uçucu kül numunesi ağırlıkça farklı oranlarda normal portland çimentosu ile karıştırılacaktır. Hazırlanan karışımlar üzerinde erken ve geç yaşlarda çeşitli deneyler ve analizler yapılarak performansları kıyaslanacak ve böylece çimentolu sistemlerde uçucu kül kullanım oranının çeşitli yaşlardaki etkileri gözlemlenecektir.
Citation Formats
Ç. Akgül, M. Tangüler Bayramtan, and S. Seyedian Choubi, “Çimento-Uçucu Kül İkili Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61962.